Şafak Pavey, Hükümet'i "cinayet ekonomisinden vazgeçmeye" çağırdı

AKP İktidarında, "Oy çoğunluğunun kibri, insan hayatından katbekat değerli olmuş" diyen Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey, TBMM AB Uyum Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Oğuz Oyan ve Ayşe Eser Danışoğlu ile TBMM'de basın toplantısı yaptı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Hükümet'in cinayet ekonomisinden vazgeçmek zorunda olduğunu" belirten Pavey  "Vicdanlarımızı ayaklanmaya çağırıyoruz. "Biz uyarmıştık" cümlesi ne yazık ki çok hazindir. 24. Dönem başladığı andan itibaren Hükümet’e çeşitli uyarılar yapmış, ancak kibir ve umursamazlıklarını aşamamıştık. Yüzlerce soru önergesi vermiş, taşeronluk üstüne onlarca konuşma yapmışız. Söylemişiz ama hiç kulak vermemişler. Oy çoğunluğunun kibri, insan hayatından katbekat değerli olmuş" dedi.

Pavey, sistemin vatandaşın yaşam hakkı üzerine değil, mecburi oy sağlama üstüne kurulu olduğunu belirterek, örgütlenme hakkının taşeronlaşma sistemiyle engellendiğini söyledi. Şafak Pavey bu konuda,  "2014'ün ilk üç ayında 276 işçimizi iş kazalarında kaybettik. 2013'te ise bin 235 işçi iş kazasında hayatını kaybetti. Her 100 günde bir Soma felaketi yaşıyoruz. Taşeron işçi sayısı 12 yılda üç kat artarak bir milyon 100 bine ulaştı. Taşeron işçi kullanımı azalmadığı, kayıtdışılık ortadan kalkmadığı, ağır ve tehlikeli işlerde kadınların ve çocukların çalıştırılmasına devam edildiği sürece iş kazaları, çocuk-yetişkin ayırt etmeden hayatları kararmaya devam edecek. Acilen taşeron şirketlere yönelik yeni bir düzenleme gerekiyor. Soma felaketi, Avrupa Konseyi'nin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İyileştirme tedbirlerine ilişkin hiçbir uyarısını dikkate almadığımızı gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin, ILO'nun anlaşmalarını uygulamadığı için kara listede olduğunu, geçen hafta Hükümet ile görüşmeye gelen ILO delegasyonunun eli boş döndüğünü, yeniden geleceğini hatırlatan Pavey, Hükümet'in, ILO'nun 176 numaralı "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi"nin imzalanacağını açıkladığını belirterek, bir an önce TBMM'ye gelip onaylanması için baskı yapacaklarını söyledi. Pavey, Türkiye'nin, AB müzakere sürecinde, güvenceli çalışma ortamını oluşturacak olan "Sosyal Politikalar ve İstihdam Faslı"nın önünde hiçbir engel olmamasına rağmen açmadığını belirterek,  "AB Bakanı Çavuşoğlu'nu, bu faslı derhal açmaya çağırıyoruz. AB Hükümet'e değil, hükümet AB'ye engel oluyor. Hükümet, AB'ye uyum sağlamak isteseydi, muhalefetin uyarılarını dikkate alsaydı Soma felaketi yaşanmazdı" dedi.

AB Uyum Yaptırımları çerçevesinde 10 maddeden oluşan acil çözüm önerilerini ifade eden Pavey, bunlar arasında Avrupa Sosyal Şartı uyarınca işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, ILO sözleşmesi, AB müzakere sürecinde 19. faslın açılması, taşeronlaşmanın engellenmesi, işyerlerinin bağımsız denetlenmesi, sosyal diyalog mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi yer aldı.

CHP Milletvekili Oğuz Oyan da madenlerde sendikasız çalıştırmanın esas olduğunu, çocuk işçi çalıştırıldığını belirterek, "Türkiye'de madencilik alanında kölelik düzeni var. AB normları açısında bakılırsa; işin bir de ruhu var. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde 301 madencinin göstere göstere gelen kazada ölmesi, bu iki bakan yerinde duramaz. AB adaysanız bu iki bakınınız istifa edecek. Bunu yapmıyorsanız AB uyumu ortada yok demektir" dedi.

Anahtar Kelimeler
    Pazartesi, 26 May 2014 17:22

Bağlantılı Konular