"TKİ üst düzey görevlere sınavsız atama yapılmış mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na sordu: "Maden üretiminde ağır işlerde çalışan işçilere verilmesi gereken primlerin TKİ'de masa başında çalışan personele verildiği iddiaları doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Maden üretiminde ağır işlerde çalışan işçilere verilmesi gereken primlerin TKİ'de masa başında çalışan personele verildiği iddiaları doğru mudur?
2- TKİ'deki İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü dahil 10 Şube Müdürlüğünde yasal kadro karşılığı çalıştırılmama gerekçesi nedir?
3- TKİ üst düzey görevlere sınavsız atama yapılmış mıdır?
4- Sayıştay'ın TKİ'den ana statüsünü gerçeğe uygun hale getirmesini ve prim sistemini değiştirmesini istediği iddiası doğru mudur?
5- Sayıştay'ın TKİ ile ilgili hazırladığı raporlar neden dikkate alınmamıştır?
6- Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlerinin tedviren yürütülme gerekçesi nedir?
7- Kurumun sermayesi 29.12.2009 tarihinde ilgili YPK kararı ile 1 milyar TL'ye yükseltilmesine rağmen sermayesindeki bu artışa paralel olarak ana statüsünde değişiklik yapılmama sebebi nedir?
8- TKİ ana statüsünün gerçeği yansıtmadığı iddiaları doğru mudur?
9- KİK istisna olarak belirtilmemesine rağmen Soma Maden İşletmelerinin istisnai uygulamayatabi tutulmasının sebebi nedir?"

    Pazar, 25 May 2014 16:01

Bağlantılı Konular