"CHP, hak arama mücadelesi yapan Sivil Toplum Örgütlerinin yanındadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: "Yürütmenin Başı, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi TMMOB'u susturmak istiyor"

CHP Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın yazılı açıklaması şöyle:

"AKP, kendine itaat etmeyen TMMOB gibi STÖ'leri hedef alarak sindirmek istiyor. Bu yüzden de TMMOB'ye bağlı odaları idari ve mali açıdan denetleme kararı aldı.

Gerçek demokrasilerde hak arama mücadelelerinde "cesaret" aranan bir özellik değildir. Ancak totaliter bir anlayışla yönetilen ve birçok meslek kuruluşunun korkutulduğu ülkemizde cesaret, artık çok önemli bir fazilet haline gelmiştir.

Bu yüzden AKP, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi TMMOB gibi özgür Türkiye arayan cesur seslerin üzerine gidiyor. Yürütmenin Başı ve suç ortakları, özellikle Soma’daki marifetlerini ortaya çıkaracak olan TMMOB'dan korkuyorlar. TMMOB gibi demokrasi mücadelesinden taviz vermeyen, halkın aydınlanması için çabalayan sivil toplum örgütlerini hedef tahtasına oturtmaya çalışıyorlar.

Amaçları; korkutarak seslerini kısmak. Ama yanılıyorlar.

Yürütmenin Başı, sırf bu yüzden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı tüm odaların idari ve mali denetimlerini bakanlıklara bağladı. Üstelik bunu 12 Eylül darbe hükümetinin 6235 sayılı kanuna, kanun hükmünde kararnameyle eklediği bir maddeye dayandırdı. Böylece AKP; 12 Eylül rejiminin ruh ikizi olduğunu bir defa daha kanıtlamış oldu. Halbuki anayasanın emri, idari ve mali denetime ilişkin kuralların bakanlar tarafından değil, yasayla belirlenmesidir.

Biz biliyoruz ki, bu kararın arkasında Yürütmenin Başı'nın korkuları yatmaktadır. Türk milleti o korkunun ne kadar büyük olduğunu Yürütmenin Başı'nın 17 Aralık sabahı yaptığı konuşmalardaki titrek sesini dinleyerek teşhis etmiştir.

CHP, hükümetin bu demokrasi karşıtı tutumu karşısında hak arama mücadelesi yapan, çevreyi koruyan ve ahlâk dışı siyasetlere karşı çıkan, özgür Türkiye'yi arayan TMMOB gibi cesaret sahibi STÖ'lerin yanındadır."

    Pazar, 25 May 2014 15:46

Bağlantılı Konular