"Soma'daki madende çalışan işçilerin "ALO 170 Hattı"na yaptıkları şikayet ve ihbarların sayısı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve yüzlerce madencimizin hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan "Maden Faciası"nın gerçekleştiği madende çalışan işçilerin önceki tarihlerde madendeki çalışma koşullarından dolayı "ALO 170 Hattı"na yaptıkları şikayet ve ihbarların sistemden silindiği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve yüzlerce madencimizin hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan "Maden Faciası"nın gerçekleştiği madende çalışan işçilerin önceki tarihlerde madendeki çalışma koşullarından dolayı "ALO 170 Hattı"na yaptıkları şikayet ve ihbarların sistemden silindiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, yaptıkları şikayet ve ihbarlar kimin talimatıyla sistemden silinmiştir?
2- Sadece 2014 yılında "ALO 170 Hattı"na Soma'daki Maden İşletmesi ile ilgili olarak yaklaşık 80 şikayet ve ihbar iletildiği ancak işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiası doğru mudur?
3- 2012'den facianın gerçekleştiği güne kadarki dönemde Soma'daki madende çalışan işçilerin "ALO 170 Hattı"na yaptıkları şikayet ve ihbarların sayısı nedir?
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemden silinen şikayet ve ihbarların sayısı nedir?
5- İhbar ve şikayetlerde bulunan işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gizlice işletmeci şirkete bildirildiği iddiası doğru mudur?
6- Şirket yetkililerinin "Bizim kolumuz uzundur; bize bir şey olmaz" diyerek maden işletmesindeki çalışma koşulları ile ilgili olarak şikayetlerde bulunan işçilere göz dağı verdikleri iddiası doğru mudur?"
 

    Cuma, 23 May 2014 15:20

Bağlantılı Konular