Loğoğlu, Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'nin neden imzalanmadığını sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na sordu: "ILO 176 no'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'nin imzalanmamasının gerekçeleri nelerdir?"

Faruk Loğoğlu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini izinlerine saygılarımla arz ederim.

Osman Faruk Loğoğlu
Adana Milletvekili

Soma'daki maden ocağında yaşanan faciadan sonra Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin sorumluluk ve yükümlüklerini yerine getirip getirmediği kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye'de iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en yoğun olduğu sektörlerden birisi madenciliktir. Bu bağlamda, ulusal ve yabancı basın organları Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1995 yılında kabul edilen 176 no'lu "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi"ni imzalamadığını dile getirmektedirler. ILO 176 no'lu sözleşme madenlerde güvenlik ve sağlık konularında hükümet ve işverenlere sorumluluklar yüklemektedir.

Bugüne kadar söz konusu sözleşmeyi 28 ülke imzalamıştır. Bu ülkelerin içinde ABD, Brezilya, Rusya, Ermenistan, Zimbabve ve Almanya da yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1- ILO 176 no'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'nin imzalanmamasının gerekçeleri nelerdir?
2- Soma faciasının ışığında söz konusu sözleşmenin imzalanması düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse ne zaman imzalanacaktır?"

    Cuma, 23 May 2014 14:31

Bağlantılı Konular