Kılıçdaroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şaibeli birisi Cumhurbaşkanı olsun mu, olmasın mı? Toplumun belli bir kesimini ötekileştiren mi olsun, yoksa toplumun tüm kesimini kucaklayan mı olsun? Bu ve benzeri sorulara cevap arıyoruz" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar Kılıçdaroğlu'na,  "Böylesine önemli bir konuda 5,5 milyon Türk çiftçisini temsil eden Türkiye Ziraat Odaları Birliğini ziyaretinizden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Aytun Çıray ve Bülent Tezcan ile birlikte TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve  Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TZOB Başkanı Bayraktar ile ortak basın toplantısı yaptı ve gazetecilere de şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla daha önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu yöneticilerini ziyaret etmiştik ve onların görüşlerini almıştık. Bugün Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin değerli yöneticilerini ziyaret ediyoruz, onların görüşlerini alacağız. Nasıl bir Cumhurbaşkanına Türkiye ihtiyaç duyuyor, Cumhurbaşkanı nasıl olmalıdır? Onların görüşleri bizim için çok önemli. Onlar çiftçiyi temsil ediyorlar. Yani üreteni temsil ediyorlar. Biraz sonra kendileriyle oturup konuşacağız ve onların görüşlerini alacağız. Daha sonra bütün bu görüşleri aldıktan sonrada siyasi parti liderleriyle görüşüp adayları belirleme konusunda biz kendi yetkili organlarımızla oturup çalışacağız.

Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.

Şemsi Bayraktar: Değerli Genel Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri, Türkiye Ziraat Odaları Birliğini ziyaret etmek suretiyle göstermiş bulunduğunuz nezakete çok teşekkür ediyorum. Ve size ve arkadaşlarınıza hoş geldiniz diyorum.

Bu yıl 12. Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Tabi bu seçimin özelliği ilk defa 12.Cumhurbaşkanımızı halkımız seçecek ve bu seçimin milletimizin ulaştığı demokratik olgunluk içerisinde ve her yönüyle başarılı bir şekilde gerçekleşeceğini umuyoruz ve buna inanıyoruz.

Sayın Genel Başkanım tabi tarım sektörü gerek ülkemizde, gerek dünyada fevkalade önemli bir sektör. Ülkemizde üretim açısından yani GSMH'ya katkısı açısından, istihdam ve ihracat açısından çok önemli. Dünyada da fevkalade önem kazanmaya başladı. Çünkü artık arz yetmiyor. Artık Çinliler eskiden pirinç yerlerdi ama şimdi et tüketiyorlar, süt tüketiyorlar. Bu ot demektir. Dolayısıyla bunun dışında bir yakıt üretimi hızlı bir şekilde arttı. Artık arabaların depolarına bir yakıt girmeye başladı. Bu da tarımsal üretimin açık vermesine sebep oluyor. Bu ve benzer sebeplerle ki dünyada bir Türkiye kadar her yıl nüfusu artıyor ve bu da bir talep yaratıyor. Ve arz yetmemeye başladı ve dünyadaki gıda fiyatları da hızlı bir şekilde artmaya başladı. Gıda çok önemli. Yani yaşamın en önemli parçası. Hatta yaşamın kaynağı.

Dolayısıyla her şeyi erteleyebilirsiniz ama gıdayı erteleme şansınız yok. Böyle bir konjonktürde biz Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle bunu fırsata çevirmesini tabi bekliyoruz. Ancak bu sene biliyorsunuz üretimimize iyi başlamadık. Yani özellikle önce kuraklıkla başlayan tarım sektöründeki sıkıntı arkasından don, dolu ve fırtınayla devam etti. Başta hububat olmak üzere birçok meyvemiz zarar gördü. Biz bununla alakalı bölge toplantılarına başlamıştık önce Ordu'da Karadeniz'de önemli bir toplantı yaptık, değerli başkanlarımızın görüşünü aldık ve burada özellikle fındık üreticilerimizin, kivi üreten üreticilerimizin büyük zararlar gördüğünü tespit ettik. Arkasından Malatya'ya geçtik orada kayısı ve elma başta olmak üzere üreticilerimiz büyük ölçüde zarar gördüler ve üretimde de ciddi manada da düşmeler görülecek. O toplantıdan sonra biz Konya'yı düşünürken tabi Soma faciası patladı ve biz oradan arkadaşlarımızla tabi Soma'ya geçtik. Orada şehit olan, vefat eden insanlarımızın, vatandaşlarımızın çoğu çiftçi ve çiftçi çocukları. Yani tarımdan kopmuşlar ve madenlerde çalışmaya başlamışlar. Tabi o taziyede bulunduk. Fevkalade tabi üzüldüğümüz, duygulandığımız olaylar orada cereyan etti. Olaylar yaşadık daha doğrusu. Ben buradan rahmetli olan şehitlerimize tekrar Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralarında biran evvel tabi sarılmasını arzu ediyoruz.

Şimdi burada kırsal kesimin önemini ve sorunlarını anlatmaya çalıştım. Tabi Türk çiftçisinin temsilcisi olarak temennimiz seçilecek olan Cumhurbaşkanımızın başta tarım, tarım sektörünü olmak üzere tüm sektörü ve bu sektörün paydaşlarını, mensuplarını kucaklayacak nitelikte olmasını bekliyoruz. Bunu fevkalade önemsiyoruz.

Bunun dışında tabi hiç kuşkusuz Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek ve bu Cumhurbaşkanımız milletimizin birliğini temsil edecek ve Türkiye genç nüfusuyla başta tarım olmak üzere bütün sektörlerde çok fevkalade potansiyeli olan bir ülke ve 21.yüzyıl Türkiye'sine ışık tutacak, önderlik edecek bilgiyi, beceriyi ve tecrübeye sahip olmasını bekliyoruz. Seçilecek yine Cumhurbaşkanımızın bölgede ve dünyada önemli bir yeri olan, ülkemizin etkinliğini, saygınlığını uluslararası ölçekte temsil edecek kabiliyet ve yeterlikte olmasını bekliyoruz. Sadece temsilcisi olduğumuz kesimin değil, bütün milletimizin beklentisi yeni Cumhurbaşkanımızın Anayasamız çerçevesinde devlet organları, kurum ve kuruluşlarıyla düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak bir isim olmasını bekliyoruz.

Sözlerimin sonunda bir kere daha özellikle belirtmek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı makamına kim seçilirse seçilsin devletimizin en yüksek kademesinde görev alacak olan yeni Cumhurbaşkanımızın yurt içinde ve yurtdışında bulunan bütün vatandaşlarımızı kucaklamasını bekliyoruz, bundan da eminiz. Ve Türk çiftçisi olarak manevi anlamda görevlerin en büyüğü ve yücesi olarak kabul ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı için adayların ben inanıyorum ki çok titiz bir şekilde ve bütün süzgeçlerden geçirilerek belirleneceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Böylesine önemli bir konuda zatıalinizin ve arkadaşlarınızın Türk çiftçisini 5,5 milyon Türk çiftçisini temsil eden Türkiye Ziraat Odaları Birliğini ziyaretinizden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum.

Tekrar teşekkür ediyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum.

Soru: Efendim konuşmanızda dediniz ki, bundan sonraki süreçte görüşmeleri tamamladıktan sonra siyasi partileri de ziyaret edeceğim dediniz. Meclis içindeki mi, meclis dışındaki partiler mi ziyaret edilecek?
Kemal Kılıçdaroğlu: Meclis içinde de, meclis dışında da yani parlamento içinde de, parlamento dışında da bulunan siyasal partilerin liderlerini ziyaret etmeye özen göstereceğiz.

Soru: Başbakanda buna dahil mi?
Kemal Kılıçdaroğlu: Doğrusunu isterseniz onu şuanda hiç düşünmedim.

Soru: Efendim Sayın Büyükerşen'in ismi geçiyor. Dünde bir açıklama yaptı. Muhtelif isimler tartışılır, bu süreçte konuşulur ve bu isimler üzerinden yapılan tartışmalarda o isimler aktüelliğini yitirirler ama karar vericiler daha sonra kendi belirledikleri isimleri seçerler 12'ye 5 kala dedi. Bir sitem miydi yada bir durum değerlendirmesi mi? Nasıl bakıyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim yol haritamız belli arkadaşlar. Az önce Sayın Başkan söyledi 5,5 milyon çiftçiyi dinlemeden, onların sözcülerini dinlemeden biz kendi başımıza oturup Cumhurbaşkanı adayını mı belirleyeceğiz? Doğru değil. Yine düşündük, yine söyledik, Sayın Başkanda az önce ifade etti. Cumhurbaşkanı adayının toplumun tüm kesimlerini kucaklaması lazım. İsimler bazında bir tartışmanın bu aşamada doğru olmadığını düşünüyoruz. Önce biz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişi nasıl bir kişi olmalıdır? Mademki ülkeyi temsil edecek, mademki vatanı temsil edecek.

Örneğin şaibeli birisi Cumhurbaşkanı olsun mu, olmasın mı? Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak. O zaman toplumun belli bir kesimini ötekileştiren mi olsun, yoksa toplumun tüm kesimini kucaklayan mı olsun? Bunları soracağız, soruyoruz da nitekim. Biraz sonra belki arkadaşlarımla tek tekte görüşme olanağı bulacağız. Ve dolayısıyla biz olabildiğince sağlıklı, tutarlı bir yol, bir çizgi izlemeye özen gösteriyoruz. Diğer meslek kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine de gideceğiz. Onlara da soracağız. Sizin gönlünüzde yatan Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalıdır, nitelikleri nasıl olmalıdır? Sayın Başkan az önce kendi görüşlerini tek tek sıraladı. Bundan son derece mutluyum. Açık yüreklilikle Cumhurbaşkanı adayı bu niteliklere sahip birisi olmalıdır dedi. Bizde o niteliklere sahip bir Cumhurbaşkanı adayı arayışında olacağız. Dolayısıyla diğer kuruluşları da gezeceğiz. Onlarında görüşlerini alacağız. Daha sağlıklı, daha tutarlı, daha demokratik, daha katılımcı bir yol izlemeye özen gösteriyoruz.

Bu arada değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan önemli bir şey söyledi. Toprakta çalışanların Soma'da yer altında çalıştığını ifade etti. Ziyaretlerde bulunduğunu da yine anlattı. Belki orada sormamız gereken şöyle bir soru var. Yerüstünde çalışırken insanlar neden yer altında çalışmaya başladılar? Hiçbir iş riski olmadan yerüstünde tarımda çalışırken büyük bir riski göze alıp neden yeraltında çalışıyor bu işçiler? Neden tarımdan koparıldı bunlar? Belki üzerinde düşünmemiz gereken temel sorulardan biriside bu değerli arkadaşlar"

    Cuma, 23 May 2014 14:07

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica