Tanrıkulu, 13 Mayıs'ın Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 13 Mayıs'ın Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

13 Mayıs gününün  "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü"  ilan edilmesi ile ilgili kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. Gereğini Saygılarımızla Arz Ederiz.

Dr. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

GEREKÇE

2003- 2013 yılları arasında  Ülkemizdeki  madenlerde meydana gelen önlenebilir felaketlerde 862 maden  işçimiz  maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir.

2003 – 2013 yılları arasındaki dönemde  ise Avrupa Birliği’nin öncü ülkelerinden Almanya’da madenlerde hayatlarını kaybeden işçi sayısı 3’tür.

2014 yılında ise ülkemizde en son 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında resmi rakamlara göre 301 işçimizin  hayatını kaybettiği açıklanmış ancak resmi olmayan bilgileri göre bu sayının daha da artacağı belirtilmiştir;  ayrıca aynı gün Zonguldak’ta yaşanan faciada da 1 işçimiz hayatını kaybetmiştir.

Kömür madenlerinin özelleştirilmesi sürecinden sonra maliyetlerin düşük tutularak üretimin arttırılması için çalışma güvenliği kaideleri umursanmaksızın işçilerimiz adeta ölümle burun buruna çalıştırılmaktadırlar.

Tam mekanizasyona bir türlü kavuşturulmayan, yeterince havalandırılmayan, gaz ölçümleri yapılmayan, işyeri hekimleri bulunmayan, uygun ve yeterli havalandırmaları bulunmayan, nefeslik ve kaçamak yolu olarak kullanılmak üzere yer üstü bağlantılarının ikinci bir yoluna sahip olmayan,  sürekli gaz izleme sistemleri ve yaşam odaları mevcut olmayan, yanık tedavi merkezleri bulunmayan, kendiliğinden emniyetli elektrik donanımların ve devre kesici donanımların düzenli olarak denetlenmediği, her vardiyada muntazam aralıklarla gaz ölçümlerinin yapılmadığı, Elektrikli teçhizat, kablolar ve motorların alev sızdırmaz (ALSz) özellikte olmadıkları, metan drenajı yapılmayan, tozlu panolarda hala ağaç altında çalıştırılan, toz emilasyonunu kontrol altında tutacak sistemlere sahip olmayan madenlerde çalışan madencilerimiz, hayati tehlike açısından büyük bir  risk altındadırlar ve eksiksiz ve modern çalışma koşullarına sahip oluncaya kadar da  can güvenlikleri açısından büyük bir risk altında kalmaya devam edeceklerdir.

13 Mayıs 2014 günü Soma da yaşanan ve tüm Türkiye'yi derin bir elem ve yasa boğan maden felaketi dolayısıyla maden işçilerimizin çalışma güvenlikleri ve dolayısıyla can güvenliklerinin vurgulanması artık madencilerimizin hayatlarını kaybetmemeleri için 13 Mayıs gününün "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" ilan edilmesi sembolik bir önem arz etmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1:   Madde ile 13 Mayıs gününün "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" ilan edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2:   Yürürlük Maddesidir.

MADDE 3:   Yürütme Maddesidir.

13 MAYIS GÜNÜNÜN MADEN İŞÇİSİNİN CAN GÜVENLİĞİ GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

MADDE 1:   Her yılın 13 Mayıs günü, Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü'dür.

MADDE 2:   Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3:   Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Çarşamba, 21 May 2014 12:01

Bağlantılı Konular