"Halen Türkiye'de inşa edilmekte olan göçmen kampları hangileridir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ala'ya "Bakanlığınızın resmi gazetede yayınlanan "kabul ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimi hakkında yönetmelik" göçmen kamplarının özelleştirilmesi amacıyla çıkarıldığı iddiası doğru mudur?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- 2014 yılı 28 Nisan tarihi itibariyle Türkiye'de bulunan göçmen kampları hangileridir?
2- Göçmen kamplarının 28 Nisan 2014 tarihi itibarıyla kapasiteleri nedir?
3- Halen Türkiye'de inşa edilmekte olan göçmen kampları hangileridir?
4- Göçmen kamplarını inşa etme işi hangi şirketlere verilmiştir?
5- İmzalanan sözleşme bedelleri ne kadardır?
6- Göçmen kamplarının özelleştirileceği ve AKP Hükümetine yakın kişilerin sahibi oldukları veya ortaklıklarının bulunduğu şirketlere devredileceği iddiaları doğru mudur?
7- Bakanlığınızın Resmi Gazetede yayınlanan "Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik" göçmen kamplarının özelleştirilmesi amacıyla çıkarıldığı iddiası doğru mudur?
8- Göçmen kamplarının Deniz Feneri Derneği, Kimse Yok Mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, vakıf statüsündeki İHH derneğine devredileceği ve bu dernekler tarafından işletilmeleri yönünde Hükümet tarafından bir çalışma başlatıldığı iddiası doğru mudur?
9- İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, 1 Ocak 2007-28 Nisan 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Fonlarından göçmen kamplarına aktarılan kaynakların toplam tutarı ne kadardır?
10- 1 Ocak 2007-28 Nisan 2014 tarihleri arasında hangi vakıf ve derneklere İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Avrupa Birliği Fonları aktarılmıştır?
11- Aktarılan fonların vakıf ve derneklere göre tutarları ne kadardır?"

    Salı, 13 May 2014 16:04

Bağlantılı Konular