"2004-2014 yılları arasında ülkemizde kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların artmasının sebepleri nelerdir?"

"2013 yılında Türkiye'de devlet eliyle ya da ihmalinden 633 çocuk ölmüş, iş kazalarınd​a ise 89 çocuk hayatını kaybetmişt​ir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi sundu.

Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Türkiye'de kadınlar ve çocuklar ağır bir şekilde şiddete maruz kalmakta; cinayetlere kurban gitmekte, cinsel saldırılara ve emek sömürüsüne uğramaktadır.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, içinde çocuklara yönelik tecavüz eylemine de yer verilen, "Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103. Maddesi çerçevesinde açılan dava sayısı 2006 yılında 2.414 iken, 2011 yılında 16.827'ye yükselmiştir. Bu madde kapsamında açılan davalarda % 697'lik bir artış söz konusudur. Bu veri bile çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarındaki artışın net bir kanıtıdır. Ne yazık ki son günlerde buna ardı ardına gelen çocuk cinayetleri de eklenmiştir.

Gündem Çocuk Derneği, Çocuk Hakları Merkezi'nin "Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu"na göre 2013 yılında Türkiye'de devlet eliyle ya da ihmalinden 633 çocuk ölmüş, iş kazalarında ise 89 çocuk hayatını kaybetmiştir.

Bu acı olaylar bağlamında;

1- 2004-2014 yılları arasında ülkemizde her türlü adi suçun, özellikle kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ahlak dışı ve gayri insani suçların katlanarak artmasının sebepleri nelerdir?
2- Kadınların ve çocukların uğradığı şiddet karşısında Hükümet ve Bakanlığınız tarafından ortaya konulan somut öneriler ve uygulamalar nelerdir?"

    Cuma, 09 May 2014 14:02

Bağlantılı Konular