"Anayasal hak olan sağlık hizmeti alma hakkı karşısında bu uygulama "tedavi hakkının" engellenmesi değil midir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na hasta hakları yönetmeliğini sordu: "Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir." Teşhis ve tedavide kısıtlamaya neden olabilecek bu düzenleme hasta haklarına aykırı değil midir?"

Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Basında "SGK da gereksiz ödemeler fayda modeli ile durdurulacak" başlığı çıkan haberlere göre Bu şirketinin hazırladığı pilot model iki ay içinde başlamasının planlanmaktadır.

Bu haberlerde "Fayda modeline göre mevcut sistemde birçok hasta yanlış ve tekrarlayan testler yüzünden basit bir hastalık için bile defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığı, Bu şirketin hazırladığı modele göre ise SGK'nın her prosedür için ayrı bir ödeme yapmayacağı, sonuç odaklı çalışılacağı, tedavi sürecinin yakından izleneceği ve sadece BAŞARILI olanlara ödeme yapılacağı" anlatılmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Tedavinin başarılı olması kriteri nedir?
2- Ödeme yapılmadığında hastane ödemesini hasta mı yapacaktır?
3- Sağlık mevzuatında hekimin "iyileştirme" garantisi verme yasağı karşısında bu düzenlemenin hukuka uygunluğu konusunda bakanlığınızın görüşü nedir?
4- Bu uygulama neticesinde hastalara gerekli tetkileri yapmaktan çekinen özel hastanelerde, tetkikler yapılmamasından ötürü hastalığın teşhisi yapılamayan hastaların zararını kim karşılayacaktır?
5- Bu uygulama sağlık mevzuatında "hekimin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan tedavi uygulama" hakkının ihlali değil midir?
6- Anayasal hak olan sağlık hizmeti alma hakkı karşısında bu uygulama "tedavi hakkının" engellenmesi değil midir?
7- Hasta hakları yönetmeliğine göre "Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir."   Teşhis ve tedavide kısıtlamaya neden olabilecek bu düzenleme hasta haklarına aykırı değilmidir."

    Çarşamba, 07 May 2014 12:55

Bağlantılı Konular