CHP Çocuk Cinayetleri için Meclis Araştırması açılması istedi

Sezgin Tanrıkulu: "Son günlerde çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet olaylarına cinayetler de eklenmeye başlamıştır. 2014 yılının başından bu yana 13 çocuğumuz ölü bulunmuştur."

"Son günlerde çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet olaylarına cinayetler de eklenmeye başlamıştır. 2014 yılının başından bu yana 13 çocuğumuz ölü bulunmuştur. Bu çocuklardan 4'ünün "canice öldürüldüğü" kesinleşirken, diğer çocuklardan 4'ünün bedeni havuz ve su kuyularında, 3'ü dağlık alanda, biri ise inşaatta bulunmuştur. Çocuk Hakları Merkezi'nin Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu'na göre 2013 yılında Türkiye'de devlet eliyle ya da ihmalinden 633 çocuk ölmüş, iş kazaları nedeniyle ise 89 çocuk hayatını kaybetmiştir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"Çocuk Cinayetleri ve Çocukların Uğradığı Her Türlü Şiddet, Cinsel İstismar, Saldırı ve Sömürü Olaylarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Acil Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

GEREKÇE:

Çocuklarımıza yönelik korkunç şiddet olaylarıyla karşı karşıyayız.

12 yıldır iktidarda bulunan Hükümetin ve ilgili Bakanlığın nerdeyse hiçbir tedbir almaması, almayı planladığına dair herhangi bir beyanatta bulunmaması ise daha korkunç tablolarla karşı karşıya kalacağımıza dair kaygıları artırmaktadır.

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, içinde çocuklara yönelik tecavüz eylemine de yer verilen, "Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103. Maddesi çerçevesinde açılan dava sayısı2006 yılında 2.414 iken, 2011 yılında 16.827'ye yükselmiştir. Bu kapsamda açılan davalarda % 697'lik bir artış söz konusudur. Uluslararası Çocuk Merkezi'nin verilerine göre ise Türkiye'de Ocak 2010 ile Kasım 2013 arasında 377 çocuk cinsel istismara uğramıştır. Resmi olmayan istatistikler ise Türkiye'de her 3 kız çocuğundan birinin ve her 5 erkek çocuğundan birinin cinsel istismara maruz kaldığını göstermektedir.

Son günlerde çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet olaylarına cinayetler de eklenmeye başlamıştır. 2014 yılının başından bu yana 13 çocuğumuz ölü bulunmuştur. Bu çocuklardan 4'ünün "canice öldürüldüğü" kesinleşirken, diğer çocuklardan 4'ünün bedeni havuz ve su kuyularında, 3’ü dağlık alanda, biri ise inşaatta bulunmuştur. Çocuk Hakları Merkezi’nin Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu'na göre 2013 yılında Türkiye'de devlet eliyle ya da ihmalinden 633 çocuk ölmüş, iş kazaları nedeniyle ise 89 çocuk hayatını kaybetmiştir.

Öte yandan şu anda sadece Jandarma sorumluluğundaki bölgelerde 1449 çocuğumuzun kayıp olduğu belirtilmektedir.

Son 4 yıl içinde resmi kayıtlara geçen çocuk gelin rakamlarının ise 181 bine ulaştığı kaydedilmektedir.

Türkiye'de çocuklar tecavüze uğrarken, canice cinayetlere kurban giderken, küçücük bedenleriyle evlenmeye ve çalıştırılmaya zorlanırken ülke yönetimini tek başına elinde bulunduran, mecliste çoğunluğa sahip iktidar partisinin hiçbir girişimde bulunmaması beklenemez, kabul edilemez.

Anayasa'nın 41. Maddesinde, Devlet'e açık şekilde, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alma görevi verilmiştir. Ayrıca, ülkemiz adına 25 Ekim 2007 tarihinde imzalanan ve 25 Kasım 2010 tarihinde 6084 sayılı Kanunla onaylanan, "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi" uyarınca taraf ülkeler çocukların cinsel sömürü ve istismarını engellemek ve bununla mücadele etmek, cinsel sömürü ve istismara maruz kalan mağdurların haklarını korumak ve bu alanda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek için etkin tedbirler almakla yükümlüdürler.

Bu tablo karşısında, "Çocuk Cinayetleri ve Çocukların Uğradığı Her Türlü Şiddet, Cinsel İstismar, Saldırı ve Sömürü Olaylarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Acil Tedbirlerin Belirlenmesi" için hiç vakit kaybetmeden bir Meclis Araştırması açılması hayati önem taşımaktadır.

    Pazartesi, 05 May 2014 18:17

Bağlantılı Konular