"TEOG sınavlarında branş öğretmenlerinin görevlendirilmemesinin gerekçesi nedir?"

CHP TEOG sınavlarını TBMM'nin gündemine getirdi ve sınav sonuçlarının sorumluluğunun öğretmenlere yüklenip yüklenmeyeceğinin açıklanmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın MEB Avcı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu konuyla ilgili soru önergesi şöyle;

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Engin ALTAY
Sinop Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaöğretime giriş sistemi değiştirilmiştir.  28-29 Kasım 2013 tarihinde ilki, 28-29 Nisan 2014 tarihinde ikincisi yapılan TEOG sınavlarına 1 271 273 öğrenci, 91 008 salonda gerçekleştirilmiştir. Yeni sistem okul sonrası tek sınavdan okul içi yazılı sınavları esas alan bir ölçme değerlendirme sistemi üzerine kurulmuştur. Ancak gerek soru sayılarının azlığı, yanlış-doğru götürmemesi gibi ölçme değerlendirme bilimine dayanmaması, öğretmenlere karşı duyulan güvensizlik, yerleştirme sisteminin belirsizliği gibi çok sayıda soru işaretlerini barındıran bir sistem olarak başta velilerden, öğretmenlerden ve kamuoyundan eleştiri almaktadır.

Kasım ayında yapılan birinci TEOG sınavının sonuçları ne olmuştur? Sonuçların analizi yapılmış mıdır? Sonuçları  ( il-ilçe, branşlar itibariyle ) kamuoyuyla paylaşacak mısınız?
TEOG sınavı sonucu yerleştirmeler nasıl yapılacaktır? Özel ortaöğretim kurumları bu sisteme ne şekilde dâhil olacaktır?
TEOG sınavlarında branş öğretmenlerinin görevlendirilmemesinin gerekçesi nedir? Bakanlığınızca branş öğretmenlerine karşı bir güvensizlik mi vardır?
Sınav sisteminin ölçme değerlendirme boyutu değişecek midir? Soru sayılarının arttırılarak yanlış cevabın doğru cevabı sildiği bir ölçme değerlendirme sistemi daha adil değil midir? Birinci sınav sonucu bir ölçme değerlendirme analizi yapılmış mıdır?
Dünyanın en kısa eğitim sürelerinden birisini sürdüren eğitim sistemimizin 8. Sınıf öğrencileri dışında kalan 1-7. Sınıf öğrencilerinin TEOG sınav günlerinde tatil yapmalarının gerekçesi nedir?  Sınavlar neden hafta sonu yapılmamaktadır?
Sınav sonuçlarının sorumluluğunun öğretmenlere yükleneceği ( terfi cezası vb) gibi bir çalışma var mıdır? Sistem başarısızlığın sorumlusu olarak öğretmenlerini mi görmektedir?"

    Çarşamba, 30 Nisan 2014 15:33

Bağlantılı Konular