Tanrıkulu, Gezi Pnarkı eylemleride yaralananlara yardım eden sağlıkçılara soruşturma açılmasını TBMM gündemine taşıdı

Tanrıkulu’nun  Sağlık Bakanının yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde yaralananları tedavi etmek amacıyla gönüllü hizmet eden sağlıkçılar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda “Basında halen devam etmekte olan yasadışı gösterilerde yaralanan şahıslara, tıbbi müdahalede bulunulması için “gönüllü revirler” oluşturulduğu bilgilerine yer verildiği tespit olunmuştur” denildi. İstanbul Tabip Odası’nın internet sitesinde de benzer bilgiler bulunduğunun belirtildiği yazıda “İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda odanız tarafından koordine edilen tıbbi müdahale ve ‘gönüllü revir’ işlemleri için neden Sağlık Bakanlığı’ndan izin almadınız?, Gönüllü revirleri, Sağlık Bakanlığı’nın ambulansları ve tıbbi ekipleri Taksim Meydanı’nda bahsedilen olaylar çerçevesinde meydanda yer almakta iken, hangi gerekçe ile siz de ilave tedavi ekipleri oluşturdunuz?, Gönüllü revirlerde kimler görev yaptı? Bu kimselerin görev, yetki ve unvanları neydi? Bu kimselerin hastalara müdahale yetkinliğinin ve yetkisinin olup olmadığını nasıl kontrol ettiniz?, Yaralı ve hastalara müdahale eden sağlık gönülleri hangi tıbbi kayıtları tuttular? Bunların yasal dayanakları nedir? İnternet sitenizde ‘Adli Olgu Ön Değerlendirme ve Belgeleme’ işleminde bahsedilmektedir. Bu işlemlerin yasal dayanağı nedir?” gibi sorular soruldu.

Bu bağlamda;

1. Eylemler sırasında polisler ve bazı sivil kıyafetli eli sopalı kişilerce ağır yaralanan ve hatta halen hastanede yaşam mücadelesi veren kişilere gönüllü hizmet eden sağlıkçılara açılan soruşturma kapsamında İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda “İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda odanız tarafından koordine edilen tıbbi müdahale ve ‘gönüllü revir’ işlemleri için neden Sağlık Bakanlığı’ndan izin almadınız?” ibaresi yer almaktadır. Bir insanın yaşamını kaybedebileceği kadar yoğun şiddet görmesi sonucu müdahale etmek için oraya giden “Gönüllü Sağlıkçılar”ın işledikleri bir insanlık ayıbı mıdır? İnsanlık ayıbı olduğu için mi haklarında soruşturma açılmıştır?

2. Sağlık Bakanlığı’nın ambulansları ve tıbbi ekipleri yaşanan olaylar sırasında yaralananlara müdahale etmekte tam anlamıyla yeterli olmuş mudur? Kaç ilde kaç tıbbi ekip ve ambulans yaralılara müdahale etmiştir?

3. Gezi Parkı Olayları sırasında yaralanarak hastanede tedavi gören kişilerin fişlendikleri iddiaları doğru mudur? Tedavi gören bu kişilerin bilgileri başka kurum ve kuruluşlara iletilmiş midir?

4. Gönüllü hizmet eden sağlıkçılara açılan soruşturma kapsamında İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda “Yaralı ve hastalara müdahale eden sağlık gönülleri hangi tıbbi kayıtları tuttular? Bunların yasal dayanakları nedir?” ibaresi de yer almaktadır. Eylemler esnasında yaralanan insanlara “Önce İnsan” olmaları gerekçesiyle ve vicdani sorumlulukla hizmet eden “Gönüllü Sağlıkçılar” tıbbi kayıt tutmadıkları ve Bakanlığınıza iletmedikleri için mi soruşturma açılmıştır?”

    Pazartesi, 17 Haziran 2013 13:05

Bağlantılı Konular