"Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde mal paylaşımında uygulanan ayrımcı yöntemin gerekçesi nedir?"

Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Ala'ya sordu: "Aydın Büyükşehir Belediyesinde mal paylaşımında uygulanan bu ayrımcı yöntemin gerekçesi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

Bülent Tezcan
Aydın Milletvekili

6360 Sayılı yasa uyarınca Aydın büyükşehir olmuştur. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Aydın ilinde de kapanan il özel idarelerinin kadroları Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiştir.

Bunun yanı sıra Özel İdare'nin mallarının da Aydın Büyükşehir Belediyesine aktarılması gerekirken buraya değil merkezi hükümete aktarılmıştır.

Büyükşehir belediyesi AKP'li olan yerlerde hükümet, bütün özel idare mallarını büyükşehir belediyelerine devretmişken Aydın için farklı uygulama yapılması Aydın halkına haksızlıktır. Komşu il olan Denizli'de başka, Aydın’da başka uygulama yapılmasının nasıl açıklanacağı merak konusudur.

Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi söz konusu olduğunda hükümet, özel idarenin mallarını büyükşehre vermeyip, merkezi hükümete aktarmıştır.

Bu çerçevede,
1- 6360 sayılı kanun gereği yeni kurulan Büyükşehir Belediyelerinde, Mal Paylaşım Devir Tasfiye Komisyonlarının yapmış olduğu devirlerin büyükşehirlere göre;
a-Taşınırlarının listesi nedir?  (Hangileri büyükşehire, hangileri merkezi yönetime devredilmiştir.)
b-Taşınmazların listesi nedir?   (Hangileri büyükşehire, hangileri merkezi yönetime devredilmiştir.)
2- Yeni Büyükşehir olan belediyelerin Devir Tasfiye Komisyonlarında görev alan bürokratlar kimlerdir?
3- Aydın Büyükşehir Belediyesinde mal paylaşımında uygulanan bu ayrımcı yöntemin gerekçesi nedir?"

    Perşembe, 24 Nisan 2014 17:10

Bağlantılı Konular