"Cezaevlerindeki çocuk tutukluların toplam sayısı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu cezaevlerindeki çocuk tutukluların sayısına ilişkin soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu cezaevlerindeki çocuk tutukluların sayısına ilişkin soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- 1 Ocak 2004–30 Aralık 2013 tarihleri arasında cezaevlerindeki çocuk tutukluların yıllar bazında sayıları nedir?
2- 21 Nisan 2014 tarihi itibarıyla cezaevlerindeki çocuk tutukluların toplam sayısı nedir?
3- 1 Ocak 2004–21 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de önlenebilir nedenler olarak kabul edilen toplumsal olaylara güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu, gözaltında veya cezaevlerinde kötü muameleler sonucu, kara mayınları sonucu, askeri mühimmat patlaması sonucu, iş kazaları (cinayetleri) sonucu ve sağlık, bakım, eğitim gibi kamu hizmeti alırken ayrıca aile içi ve dışında cereyan eden şiddet olayları sonucu yaşamlarını yitiren çocukların sayıları yıllar bazında nedir?
4- 1 Ocak 2004–21 Nisan tarihleri arasında yaşam hakkı ihlallerine uğrayan çocuklarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde açılan davaların sayıları yıllar bazında nedir?
5- Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde açılan davaların kaçı mağdur çocukların aileleri lehine sonuçlanmıştır?
6- 1 Ocak 2004–21 Nisan tarihleri arasında yaşam hakkı ihlallerine uğrayan çocuklarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan davaların toplam sayısı nedir?
7- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yaşam hakkı ihlallerine uğrayan çocuklarla ilgili olarak açılan davalardan kaçı Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır?
8- 1 Ocak 2004–21 Nisan tarihleri arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yaşam hakkı ihlallerine uğrayan çocuklarla ilgili olarak açılan davalarda Türkiye aleyhine sonuçlanan davalar hangileridir?
9- 1 Ocak 2004–21 Nisan tarihleri arasında yaşam hakkı ihlallerine uğrayan çocuklarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davalarda Türkiye’nin ödemeye mahkum edildiği tazminat tutarlarının toplamı ne kadardır?"

    Perşembe, 24 Nisan 2014 14:40

Bağlantılı Konular