CHP seçimlerde yaşanan usulsüzlükler için Meclis Araştırması istedi

CHP 2014 Yerel Seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu imzalı Meclis Araştırması talebi şöyle:

"2014 Yerel Seçimlerindeki Usulsüzlüklerin ve Seçim Yönteminden Kaynaklanan Hataların Araştırılarak, Bunların Engellenmesi için Alınacak Tedbirler ile Güvenilir Seçim Yöntemlerinin Belirlenmesi Gerekmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2014 Yerel Seçimlerindeki Usulsüzlüklerin ve Seçim Yönteminden Kaynaklanan Hataların Araştırılarak, Bunların Engellenmesi için Alınacak Tedbirler ile Güvenilir Seçim Yöntemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gerekçe
12 Eylül Darbe Yönetiminin kurduğu antidemokratik siyasal sistemin; Anayasası, Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu ile varlığını etkin bir şekilde sürdürmesi yetmezmiş gibi, bunlara bir de 2014 yerel seçimlerindeki usulsüzlükler eklenmiş ve Türkiye adeta bir üçüncü dünya ülkesine dönüştürülmüştür.

Seçimlerin öncesinde seçmen listelerinden binlerce kişinin adı silinmiş; iktidar partisi yeni Büyükşehir Yasası ile ilçe sınırlarıyla oynayarak oy alamayacağı bölgeleri ve mahalleleri seçim kazanma ihtimali hiç olmayan ilçelere bağlamıştır.

Devletin televizyonu TRT, iktidarın yayın organı haline getirilmiş, muhalefete nerdeyse hiç yer verilmemiştir. Basın ve iş dünyası hiç bitmeyen tehdit cümleleriyle sindirilmiş, hak arayışları ve protesto gösterileri polis şiddetiyle bastırılmıştır.

Kamu yatırımlarının açılışı adı altında iktidar partisinin seçim mitingleri düzenlenmiş; valiler, kaymakamlar, kamu çalışanları seferber edilmiş, kamu imkânlar topluca iktidar partisinin emrine sunulmuştur. İktidar partisine mensup belediyeler, Başbakan'ın mitinglerine otobüslerle insan taşımıştır.

Seçimlerde ise hayali seçmenler, mükerrer oy kullanma, yabancıların usulsüz oy kullanması; oy sayımı esnasında 35 il ve birçok ilçede yaşanan elektrik kesintileri, çöp kutularından çıkan oy pusulaları, seçim tutanaklarında yapılan açık hatalar ve yanlışlıklar, il ve ilçe seçim kurullarının adaletsiz, çelişkili ve yanlı kararları seçim yöntemine duyulan güveni yok etmiştir.

Türkiye'de siyasetin bu şaibeli seçim sistemi ve yöntemleriyle meşruluğunu sürdürmeye devam etmesi mümkün değildir.

Hiçbir kasıt aramadan konuya yaklaşıldığında bile, seçim usullerinin güvenilir olmaktan uzak, hata yapmaya müsait ve riskli olduğu gün gibi ortadadır.

Örneğin yüzbinlerce geçersiz oyun çok önemli bir bölümü seçim yöntemlerindeki eksikliklerden ve özensizlikten kaynaklanmaktadır.  Geçersiz oylar sanki her seçimin doğal bir unsuruymuş gibi her dönem daha da artmakta ve buna karşı hiçbir önlem alınmamaktadır. Vatandaşın sandığa geçersiz oy kullanmak için gitmediği ortada olduğuna göre devletin bunu önleyecek tedbirleri alması asli bir görevdir.

Siyaset kurumunun saygınlığı ve meşruluğu, kendisini ortaya çıkaran mekanizmaların demokratikliğine ve güvenilirliğine bağlıdır. Türkiye’de güvenilir, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, şaibesiz seçim ve halkoylamaları yapabilmek için gerekli araştırmanın yapılması, dünyada uygulanan çağdaş yöntemlerin incelenmesi ve uzmanların görüşleri alınarak bu amaca uygun özgün yöntemlerin geliştirilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Bu görev ise hiç kuşkusuz öncelikle üyeleri genel seçimlerle belirlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşmektedir. Bu gerekçelerle 2014 Yerel Seçimlerindeki Usulsüzlüklerin ve Seçim Yönteminden Kaynaklanan Hataların Araştırılarak, Bunların Engellenmesi için Alınacak Tedbirler ile Güvenilir Seçim Yöntemlerinin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis Araştırması açılması Meclisimizin takdirine sunulmuştur."

    Perşembe, 24 Nisan 2014 13:47

Bağlantılı Konular