"Avrasya Metro Grup'a yapılan tüm ödemelerin toplam tutarı ne kadardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hazine Müsteşarlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına elektronik eşyaları ithal etmesi için 5 Aralık 2008 tarihli ve 92450 sayılı yatırım teşvik belgesi verdiği iddialarını sordu.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- "Kadıköy-Kartal Metro ikmal inşaatı ve elektronik sistemler temin montaj işletmeye alma işlerinin" 751 milyon 256 bin 42 Euro artı KDV olmak üzere verildiği Astaldi S.P.A, Makyol İnşaat Sanayi Şirketi ve Gülermak Ağır Sanayi şirketlerinden oluşan Avrasya Metro ortak Girişim Grubunun ihale tarihi olan 6 Mart 2008 tarihinden iki gün önce kurulduğu iddiası doğru mudur?
2- Hazine Müsteşarlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına elektronik eşyaları ithal etmesi için 5 Aralık 2008 tarihli ve 92450 sayılı yatırım teşvik belgesi verdiği iddiası doğru mudur?
3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha sonra elektronik eşyaları ithal etme yetkisini ihaleyi kazanan Avrasya Metro şirketine devrettiği iddiası doğru mudur?
4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi elektronik eşyaları ithal etme yetkisini neden Avrasya Konsorsiyumuna devretmiştir?
5- İthal etme hakkı devri Belediyenin hangi resmi yazılı kararı sonucu gerçekleşmiştir?
6- Devir işleminin 27 Ekim 2009 tarihli aşağıda belirtilen vekaletname ile gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur?
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi namına bütün Türkiye Gümrüklerine gelmiş ve gelecek bilumum malların gümrük muamelelerini ifa ve ikmale, gümrük ambarlarından veya gümrükle ilgili Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası veya diğer teşekküllere ait sundurma, ambar ve antrepolardan çekmeye… belirtilen tüm yetkileri dilediği özel ve tüzel kişilere vekalet verme kanalı ile aktarmak üzere… Astaldi S.P.A – Mak-Yol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.- Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. İş Ortaklığını vekil tayin ettik."
7- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vekaletname ile yetkiyi alan konsorsiyum şirketi olan Avrasya Metro Grubu'nun, İtalya'dan malzemeleri ithal etmeye başladığı ancak parçaların ithal edildiği şirketlerin, Avrasya Konsorsiyumu'nun yan şirketlerinden oluştuğu iddiası doğru mudur?
8- Metro vagonlarının uzaktan kontrol ve kumandasını sağlayan elektronik parçaların Avrasya Konsorsiyumunun İtalya'da kurulu olan yan şirketi Avrasya Metro Grubu S.R.L şirketinden satın alındığı iddiası doğru mudur?
9- Metronun kontrol kumandalarının Konsorsiyumun İtalya’daki firması olan Avrasya Metro Grubu S.R.L. firmasından 518 bin 19 Euroya satın alındığı ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 935 bin 509 Euro bedel üzerinden fatura edildiği iddiası doğru mudur?
10- 1 Aralık 2010 tarihli 2367427 sayılı fatura kapsamında 677 bin 408 Dolara satın alınan 16 set / 44.811 KG yangın pompasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 22.02.2011 tarihli 644420 sayılı faturayla 1 milyon 783 bin 191 Euro (2.447.090 dolar) bedelle satıldığı yani, belediyenin vekaletnamesi ile 677 bin Dolara ithal edilen yangın pompası setinin, belediyeye 3.6 kat daha pahalıya satıldığı iddiası doğru mudur?
11- Kadıköy-Kartal Metro ikmal inşaatı ve elektronik sistemler temin montaj işletmeye alma işleri için Avrasya Metro Grup'a yapılan tüm ödemelerin toplam tutarı ne kadardır?
12- Kadıköy-Kartal Metro ikmal inşaatı ve elektronik sistemler temin montaj işletmeye alma işlerinin verildiği Avrasya Konsorsiyumunu oluşturan şirketlerin cepten cebe kredi aktarma sistemi uygulayarak satın alınan malzemeleri Kamuya 3-4 kat daha fazlaya fatura ettikleri dolayısıyla Kamu Kaynaklarını 3-4 kat zarara uğrattıkları ve AKP Hükümetinin kamu zararlarının ortaya çıkmaması için Sayıştay Raporlarını TBMM'den sakladığı iddiası doğru mudur?"

    Cuma, 18 Nisan 2014 15:57

Bağlantılı Konular