Sezgin Tanrıkulu'dan 3. Köprü soruları

Sezgin Tanrıkulu 3. Köprü Projesi ile ilgili soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre, 3. Köprü ile ilgili olarak, 327 sayfalık Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nda yer aldığı üzere, eğer gerekli önlemler alınmazsa, İstanbul’u nelerin beklediği ayrıntılı analizlerle kaleme alınmış ve şehrin havasının, suyunun, bitki örtüsünün, canlıların, trafiğin, arazinin, arkeolojik mirasın hepsi ayrı ayrı incelenmiştir.

Bu bağlamda;
1-Su numunelerinin alındığı 20 ayrı noktanın fiziksel rahatsızlıklar karşısında hassasiyete sahip olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu hassasiyetler nelerdir? Bu noktalara gidebilecek sızıntıların nihai içme suyu kaynaklarına erişmesi sakınca yaratmayacak mıdır?
2- Projenin inşası yüzeysel su kaynakları üzerinde geçici rahatsızlıklara ve olumsuz etkilere sebep olmayacak mıdır?
3- Proje alanı yakınında yer alan en önemli ve büyük su kaynağı olan Ömerli Barajının su kalitesi nasıl etkilenecektir?
4- Kazı alanlarından, malzeme yığınlarından, inşaat alanlarından arıtılmamış kirli su sızıntılarının diğer yüzeysel su kaynaklarına karışmaması için alınan tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir?
5- 3. Köprü projesi ile birlikte geçirimsiz yüzey alanının artacağı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu artış sonrasında yüksek yağmur suyu debilerinin, akış erozyonu ve sellere neden olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmuş mudur?
6- Projenin sonuna gelindiğinde, yaşanacak trafik artışı ile birlikte bölgesel sera gazı emisyonlarında artış görülmeyecek midir?
7- Deniz kıyısı çevresindeki çalışmalar sırasında, yunusların, muturların ve diğer canlıların zarar görmemesi için alınan önlemler var mıdır? Varsa nelerdir?
8- Balık türlerinin inşaat çalışmalarından ya da sualtı gürültüsünden etkilenmemesi için alınan tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir?"

    Cumartesi, 19 Nisan 2014 15:17

Bağlantılı Konular