CHP internet düzenlemesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi

CHP MEB Teşkilat Kanunu'yla ilgili, yaklaşık 40 bin yöneticinin görevini sona erdiren ve dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenlemeleri içeren yasayı da Anayasa Mahkemesine getirecek.

Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce, Engin Altay dahil 120 Milletvekili imzasıyla AYM'ne başvuran  CHP'nin  Grup Başkanvekili Hamzaçebi, "İnternet yasakları düzenlemesi getiren bu yasa ile Türkiye irtifa kaybetmiştir, kendisini 3. dünya ülkeleri konumunda konumlandırmıştır" dedi.

Başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine veren CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, çıkışta  şunları söyledi:

"Her şeyden önce ifade edeyim ki, internet yasakları düzenlemesi getiren bu yasa ile Türkiye irtifa kaybetmiştir. Türkiye, bir yandan ağır aksak da olsa Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini yürütürken, bu yasal düzenlemeyle diğer yandan kendisini 3. dünya ülkeleri konumunda konumlandırmıştır. Twitter yasakları, Youtube yasakları, internet yasakları, medya üzerindeki baskılar, yasaklar, 21. yüzyılın Türkiye'sine, demokrasi çıtasını daha yükseltmek isteyen Türkiye'ye yakışmamaktadır. Türkiye'de sosyal medyadan, internetten, ifade özgürlüğünden, medyadan korka bir hükümet var. Tarihte zulmün ve baskının sembolü olarak anılan firavunlar Musa'dan korkarlardı. Türkiye'de zulmün ve baskının sembolü olan firavun ise kuştan korkuyor. Kuşla kavga eden bir yönetim var."

Kamu İhale Kanunu'ndaki düzenlemeler dahil, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'yla da Anayasa'ya aykırı değerlendirdikleri düzenlemeler bulunduğunu belirten ve İptalini istedikleri ikinci düzenlemenin terörle mücadele ve özel yetkili mahkemelerin ilgili yasasında yapılan düzenlemelere ilişkin bazı maddelerden oluştuğunu belirten Hamzaçebi, özel yetkili mahkemeleri ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesini kaldıran yasal düzenlemenin iptal taleplerinde yer almadığını, çünkü CHP olarak bu düzenlemeleri olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

Akif Hamzaçebi bu konuda da şunları söyledi:
"İptalini istediğimiz düzenlemeler, Hükümet'in yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını örtmek amacıyla savcı ve hakimleri, yargıyı baskı altına, hükümetin, yürütmenin kontrolüne almak amacıyla yaptığı düzenlemelerdir. Örneğin el koyma kararının, gizli soruşturmacı görevlendirme kararının oy birliğiyle alınması yönündeki düzenlemeler anayasaya aykırıdır. Böyle bir kararın oy birliğiyle alınması mümkün değildir. Nasıl müebbet hapis cezası oy çokluğuyla alınabiliyorsa bu kararlar da oy çokluğuyla alınabilmelidir. Teknik izleme, dinleme konularında da mahkemelerin oy birliğiyle karar alacağı yönündeki düzenleme, kara para soruşturmalarında hükümetin başını ağrıtan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında bilirkişi müessesesini hükümetin emrine alan düzenleme iptal talebimizin konusudur. Mahkemeler mevcut sisteme göre bilirkişi müesseseni başvurmak yoluyla yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının konusu olan kara paraları, konusu suç teşkil eden fiiller sonucu elde edilen varlıkları, bu yolla elde edilip edilmediğini araştırmak, tespit etmek amacıyla bilirkişi yoluyla inceletirler ve kararlarını buna göre verirler. Hakim bilirkişi tayin ve takdirinde serbesttir. Bu iradeye kanunla müdahale edilmesi doğru değildir. Bu Anayasa'ya aykırıdır ancak söz konusu yasa maddesiyle MASAK, BDDK, SPK gibi kurumların olumlu görüşü olmaksızın hakimler, "burada kara para vardır, konusu suç teşkil eden bir fiille rüşvet alınmıştır. Bu varlığın kaynağı suç teşkil eden bir fiildir" şeklinde değerlendirme yapamayacaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir."

Atama, nakil, yer değiştirme gibi kararlarda mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararları vermesini engelleyen ve mahkemelerin yürütmeyi durdurma veya iptal kararı vermesi halinde gereğinin yerine getirilmesini engelleyen hükümleri de iptal konusu yaptıklarını belirten Hamzaçebi, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu'yla ilgili yaklaşık 40 bin yöneticinin görevini sona erdiren ve dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenlemeleri içeren yasayı da yarın Anayasa Mahkemesine getireceklerini bildirdi.

    Perşembe, 17 Nisan 2014 16:50

Bağlantılı Konular