Sezgin Tanrıkulu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda değişiklik istedi

CHP Ulusal Bayram, Genel Tatiller ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını istedi.

TBMM Başkanlığı'na verilen Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu imzalı kanun teklifi öyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili


Genel Gerekçe:
İşçi ve emekçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan ve Dünya tarihi için çok önemli bir gün olarak kabul edilen 1 Mayıs günü ülkemizde de uzun bir süre kutlanmış 1977 yılındaki 1 Mayıs ise Türkiye Cumhuriyeti tarihine yaşanan ölümler nedeniyle kanlı 1 Mayıs olarak geçmiştir.

İşçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanması gereken 1 Mayıs günleri ise 2429 sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeyle ulusal bayram ve tatil ilan edilmesine karşın her yıl bayram olarak değil, toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek kutlamalardan ziyade tarihine ve anlamına yakışmayan şekilde geçmektedir.

Türkiye'nin en fazla işçi bulunan kenti İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları, bayram öncesinde neredeyse istikrarlı bir biçimde mülki amirlik tarafından çeşitli gerekçeler gösterilerek Taksim Meydanı dışındaki alanlara yönlendirilmek istenmektedir. Oysa Taksim Meydanı, kanlı 1977 1 Mayıs'ıyla beraber işçi bayramının sembolik kutlama alanı haline gelmiş ve 1 Mayıs'la özdeşleşmiştir. Bu nedenle işçiler tüm yasaklama ve engelleme kararlarına rağmen bayramlarını aynı zamanda 1977'nin anma yeri olarak Taksim Meydanı'nda gerçekleştirmek istemektedir.

2014 yılının ilk üç ayında yaşanan iş kazalarında en az 54 işçi yaşamını yitirmiş ve en az 258 kişi de yaralanmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli tedbir alınmaması nedeniyle hemen her gün ölüm ve yaralanma haberlerinin alındığı Türkiye'de en fazla işçiler bayram yapmayı hak etmektedirler. Ancak bu zorlu yaşam koşullarına rağmen İstanbul’da Taksim Meydanı'nda yapılmak istenen kutlamaların engellenmesi çeşitli olaylara sebebiyet vermekte ve işçiler bu özel ve anlamlı günlerinde bile bayram etmekten mahrum kalmaktadırlar.

İstanbul Taksim Meydanı'nın işçiler açısından tarihi ve sembolik anlamı bakımından önemi bilinmektedir. Bu bakımdan da Taksim Meydanı'nda her 1 Mayıs'ın şenlik içinde kutlanmasının önünün açılması gerekmektedir.

İşbu kanun teklifi ile 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlanabilmesinin, tarihi anlam ve önemine uygun olarak anma ve kutlamaların yapılabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1-2429 Sayılı Kanun'un 2. maddesinin C bendinde yer alan "Emek ve Dayanışma Günü" ifadesi  "İşçi ve Emekçi Bayramı"  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2-2429 Sayılı Kanun'un 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Milli Eğitim," ibaresinden sonra gelmek üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik" ibaresi ile maddeye 2 nci fıkra olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir:

"1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülke genelinde ilk fıkra kapsamında hazırlanacak yönetmeliğe uygun olarak, İstanbul ilinde ise 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanır. Bayram kutlamalarına katılacak kişilerin güvenliğinin sağlanması ile yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılanması ilgili il valiliği ve kutlama alanının bulunduğu yer kaymakamlıklarınca gerçekleştirilecektir.

Madde 3-10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde - İstanbul İli Beyoğlu İlçesi sınırları içinde yer alan Taksim Meydanı'nın adının "1 Mayıs Taksim Meydanı" olarak değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde gerekli kararı alır.

Birinci fıkra ile getirilen hüküm, bu Kanunun 7. maddesine aykırı sayılamaz."

Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Bu madde ile 1 Mayıs gününün uluslararası anlamına daha uygun ve kitlelerce daha alışılmış bir ifadeyle kutlanması amaçlanmaktadır.

Madde 2 – Bu madde ile bayramların kutlanmasına ilişkin yönetmelikte işçi ve emekçilerin kutladığı bir bayramda etkin bir görev üstlenmesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da yer alması amaçlanmaktadır.

Buna ek olarak, İstanbul ilinde her yıl ilgili sendika ve konfederasyonlarla yurttaşların

1 Mayıs gününün özel anlam ve önemi karşısında özellikle 1977 yılı 1 Mayıs'ında ölen yurttaşların anılması ve artık vazgeçilmez bir sembol olan Taksim Meydanı'nın resmi kutlama alanı olarak kabul edilmesi amaçlanmaktadır. Kaldı ki, tarihsel süreçte 1 Mayıs bir yandan ulusal bayram olarak kabul edilmiş diğer yandan ise hala bayram olgusunun aksine toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilmek suretiyle emekçilerin bayram kutlamalarına izin verilmeme yönünde idari kararlarla toplumsal gerilim sürekli olarak arttırılmıştır. Hem toplumsal gerilimi önlemek hem de adına yakışır şekilde kutlanması amacıyla 1 Mayıs günü yapılacak kutlamaların İstanbul'da nerede yapılacağı işbu kanun teklifiyle belirlenmektedir.

Madde 3 – Bu madde ile genel gerekçede ve işbu kanun teklifinin 2 nci maddesinin gerekçesinde yer aldığı üzere, özellikle 1 Mayıs 1977 yılında yaşanan acı olayların anılması ve buna ek olarak 1 Mayıs kutlamalarının resmi alanı olan meydanın adının değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4 – Bu madde yürürlük maddesidir

Madde 5- Bu madde yürütme maddesidir."

    Perşembe, 17 Nisan 2014 12:24

Bağlantılı Konular