"Kamu neden en az 9 Milyon TL zarara uğratılmıştır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'daki TEKEL Genel Müdürlük Binasının Medipol Grub'a 49 yıllığına irtifak hakkı verilmek suretiyle yıllık 105 bin TL bedelle kiralandığı iddiasına ilişkin soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına"

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- İstanbul'un ticaret merkezlerinden Unkapanı İMÇ bloklarının karşısında yer alan 5 katlı TEKEL Genel Müdürlük Binası'nın, 2010 yılında Metropolitan A.Ş.'ye bağlı Medipol Grup'a 49 yıllığına irtifak hakkı verilmek suretiyle yıllık 105 bin TL bedelle kiralandığı iddiası doğru mudur?
2- Medipol Grup'un binaya "Esaslı onarım yaptım" diyerek hiçbir fatura ya da belge ibraz etmeden 2013 yılına kadar kira bedelinin sadece % 30'unu ödediği, başka bir deyişle 3 yıl boyunca böylesine stratejik konumdaki binaya sadece yıllık 31.500 TL ödeme yaptığı iddiası doğru mudur?
3- Medipol Hastaneler Grubu tarafından Diş Polikliniği olarak kullanılan 2.388 metrekare parsel alanına sahip binanın piyasa değerlemesi üzerinden yıllık en az 1 Milyon TL. kiralama değerine sahip midir?
4- Söz konusu binanın Başbakanlık onayı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından rayiç değerinden en az 10 kat düşük bedelle yıllık 105 bin TL karşılığında hem de 49 yıllığına Medipol Üniversitesi'ne kiralanmasının gerekçesi nedir?
5- Bu şekilde yapılan kiralama ile kamu neden en az 9 Milyon TL. zarara uğratılmıştır?"

    Salı, 15 Nisan 2014 13:23

Bağlantılı Konular