Bihlun Tamaylıgil, AKP'li Yücel Barakazi’nin kadınlara yönelik skandal sözlerinin hesabını sordu

CHP Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Bingöl Belediye Başkanı AKP'li Yücel Barakazi tarafından yapılan "Belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine bayanları getirmeyi düşünmüyoruz. Dinen ve örfen de bu uygun değildir" açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Tamaylıgil, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, "Kadın intiharlarının en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Bingöl'de, kadınlara yönelik şiddeti önleme konusunda her hangi bir çalışma başlatmak yerine, kadınlarımızı karanlık Ortaçağ dönemine geri götürmek istediğini sözleri ile açıkça ortaya koyan Barakazi'nin açıklamaları, AKP'nin kadın politikası ile paralellik göstermekte midir?" sorusunu yöneltti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıda yer alan sorularımın, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için,  gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Bihlun Tamaylıgil
CHP İstanbul Milletvekili

Yeni göreve seçilen, Bingöl Belediye Başkanı AKP'li Yücel Barakazi tarafından,  "Belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine bayanları getirmeyi düşünmüyoruz. Dinen ve örfen de bu uygun değildir" açıklaması yapıldı.

Bu doğrultuda ;
1- İnsan Hakları Bildirgesi'nin, ilk maddesinde tüm insanların cins farkı gözetmeksizin eşit olduğu belirtilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesi ise herkesin cins farkı olmaksızın yasa önünde eşit olduğunu hükme bağlamıştır. Kadın, erkek eşitliği Anayasal güvence altında olmasına rağmen, AKP'li Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından yapılan açıklama Anayasa'nın ihlali değil midir?
2- Yasalara göre belediye başkanları belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almakla yükümlüdür Barakazi'nin, "Belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine bayanları getirmeyi düşünmüyoruz. Dinen ve örfen de bu uygun değildir" açıklaması başta kadınlar olmak üzere toplumun bütün kesimleri tarafından infaalle karşılanmıştır. Hükümetin yerel yönetimlere bakış açısında, kadınlar için sınırlandırılmış görev ve yetki alanları var mıdır?
3- Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı bir çok Avrupa ülkesinden daha önce 1934 tarihinde verilmesine rağmen, Yücel Barakazi'nin açıklamaları, kadın hakları konusunda  bu gün ülkemizde hukuksal gerçeklikle, yaşanan gerçekliğin farklılıklar gösterdiğinin açık bir kanıtını oluşturmaktadır. Kadın, erkek fırsat eşitliği konusunda Anayasa'yı yok sayan ve kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören Barakazi hakkında her hangi bir idari ve hukuki  işlem başlatacak mısınız?
4- Kadın intiharlarının en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Bingöl'de, kadınlara yönelik şiddeti önleme konusunda her hangi bir çalışma başlatmak yerine, kadınlarımızı karanlık Ortaçağ dönemine geri götürmek istediğini sözleri ile açıkça ortaya koyan Barakazi’nin açıklamaları AKP'nin kadın politikası ile paralellik göstermekte midir?
5- Seçim propaganda çalışmalarında kadınlardan destek isteyen AKP iktidarının bir üyesi olarak, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin kadını ikinci sınıf gösteren sözlerini, partiniz için çalışan ve oy veren kadınlara nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz?"

    Çarşamba, 09 Nisan 2014 17:17

Bağlantılı Konular