Sezgin Tanrıkulu'ndan Twitter kararına ilişkin açıklama

"Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına, kendilerini ve Türkiye'yi, düştüğü zor durumdan kurtardığı için sevineceklerine, halen akla ve hukuka ziyan bu açıklamalarda bulunmuş olmaları demokrasi, insan hak ve özgürlük anlayışından ne kadar uzak olduklarını ortaya koymaktadır."

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:
"Twitter kararıyla birlikte hükümetin hedef haline getirmeye çalıştığı Anayasa Mahkemesi’ne iç hukuk yolları tüketilmeden başvurulamayacağı Adalet Bakanlığı tarafından iddia edilmektedir. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararının 26. Paragrafı, anlamak isteyenler açısından son derece açıklayıcıdır. Bilindiği gibi idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararının TİB tarafından ne zaman uygulanacağının belli olmaması üzerine AYM, başvurumuzu derhal görüşüp karara bağlamıştır. AYM'nin karar metninin 26. Maddesinde şu ifadelere yer verilmektedir:

"Sosyal medyada belli olay ve olgulara ilişkin olarak paylaşılan haber ve düşüncelerin zamanın geçmesiyle güncelliğini yitirip etki ve değerini kaybedebileceği açıktır. Bu durumda yargı kararının yerine getirilerek siteye erişimin ne zaman sağlanacağı konusundaki belirsizliğin sürmesi karşısında ihlali ve olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak bakımından etkili ve erişilebilir nitelikte bir koruma sağladığının söylenemeyeceği ve böylece başvurucuların idare mahkemesine başvurmalarının etkili bir yol olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

Bu ifadelerle AYM, Adalet Bakanlığı'nın tüketilmediğini söylediği iç hukuk yollarının hak ihlalinin giderilmesinde etkili olmadığını ifade etmiş ve bunun üzerine söz konusu kararını vermiştir.

İç hukuk yolları tüketilmeden AYM'ye bireysel başvuru yapılamayacağını ifade eden Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı, yurttaşların temel hak ve hürriyetlerinin iç hukuk yolları dolayısıyla "ertelenebileceğini" de itiraf etmişlerdir. Fakat Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı bu tür konularda yeterince mahir olsalardı, Türkiye'nin AİHM'deki mahkûmiyet rekorlarını kırdırmazlardı!

Adalet Bakanlığı açıkça idare mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının Ankara dehlizlerinde bir süre daha görünmez kılınması gerektiğini ima etmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına, kendilerini ve Türkiye'yi, düştüğü zor durumdan kurtardığı için sevineceklerine, halen akla ve hukuka ziyan bu açıklamalarda bulunmuş olmaları demokrasi, insan hak ve özgürlük anlayışından ne kadar uzak olduklarını ortaya koymaktadır."

    Çarşamba, 09 Nisan 2014 17:06

Bağlantılı Konular