Rıza Türmen: "Bir mahkeme kararı nasıl milli ya da gayri milli olabilir?"

İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan'ın, Twitter'ın açılmasıyla ilgili açıklamalarına değinerek, "Bir mahkeme kararı nasıl milli ya da gayri milli olabilir. Bunu anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Hele insan haklarıyla ilgili böyle bir konuda… İnsan hakları evrensel bir konudur. İnsan hakları milli ya da gayri milli olarak nitelendirilemez. İnsanın aklına, "bizim milli değerlerimiz insan haklarını, hukuk devletini kapsamayan değerler midir? İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti bizim milli değerlerimizin dışında mı kalmaktadır?" gibi sorular geliyor" diye konuştu.

Youtube'un da kapalı olduğunu belirten Türmen, iktidarın daha demokratik, hukuk devletine daha saygılı olmak yerine, iktidarını pekiştirecek, konsolide edecek tedbirler peşinde olduğunu savundu.

Türmen, gazetecilerin, Başbakan'ın açıklamalarını anımsatması üzerine, hukuk devletinde mahkeme kararları beğenilmese de saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, "Zaten yargı her zaman siyasi iktidarı frenleyen, sınırlarını çizen bir göreve, fonksiyona sahiptir" diye konuştu.

Türmen, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya, "Anayasa değişikliği gerektiren bir durum varsa, yani partili cumhurbaşkanı ya da yarı başkanlık ya da başkanlık sistemi gibi. O zaman tabii o anayasa değişikliğinin koşulları var. Bir kere bu anayasa değişikliği için partiler arasında gerekli mutabakat yok. O zaman "iktidar partisinin gerekli sayısı var mı?" diye bakmak lazım. O da pek gözükmüyor. Bugünkü koşullarda anayasa değişikliğine gitmek biraz zor olur gibime geliyor" yanıtını verdi.

    Cumartesi, 05 Nisan 2014 15:29

Bağlantılı Konular