"Kaç öğretmen adayı hiçbir sınava girmeden açıktan atama yolu ile öğretmen olarak atanmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı taradından yanıtlanması istemiyle hiçbir sınava girmeden öğretmen olarak atanan öğretmen adaylarına ilişkin soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Milli Eğitim Bakanının "Açıktan atama yapma yetkisi"ni kullanarak hiçbir sınava girmeyen öğretmen adaylarını öğretmen olarak atadığı iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, hiçbir sınava girmeden sadece Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan atamalarla öğretmenliğe atananların sayısı nedir?
3- 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen adayı hiçbir sınava girmeden açıktan atama yolu ile öğretmen olarak atanmıştır?
4- 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen görevlerinden istifa etmiştir?
5- 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen hakkında idari ve disiplin soruşturması açılmıştır?
6- 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen işten çıkarılmıştır?
7- 2003-2013 yılları arasında işe iade davası açarak tekrar görevlerine dönen öğretmenlerin sayısı nedir?
8- 2003-2013 yılları arasında görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin sayısı nedir?
9- Haklarında idari disiplin soruşturması açılmış olan öğretmenlerin 27 Mart 2014 tarihi itibarıyla sayısı nedir?"

    Pazar, 06 Nisan 2014 14:43

Bağlantılı Konular