Sezgin Tanrıkulu'dan, Bülent Arınç'a BİMER soruları

Sezgin Tanrıkulu, BİMER "Başvuru Yap" sayfasında gerçekleştirilen değişikliğe ilişkin soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi "Başvuru Yap" sayfasında Şubat 2014'te yapılan değişikliğin sebebi nedir?

2- www.bimer.gov.tr/Forms/pgApplication.aspx URL adresindeki "Başvuru Yap" kısmının 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyon ve Soruşturmalarının ardından vatandaşlar tarafından BİMER’e iletilen kınama ve eleştiriler ile görüş, şikayet ve önerilerin aşırı artışı sebebiyle değiştirildiği iddiası doğru mudur?

3- "İlk önce e-mailini gönder sonra başvuru sayfasını gönderelim" şeklindeki Başbakanlık'ın yeni BİMER başvuru uygulaması, vatandaşların BİMER’e başvuru yapmalarının zorlaştırılarak engellenmesi amacıyla mı başlatılmıştır?

4- 17 Aralık 2013 tarihinden 4 Mart 2014 tarihine kadar BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi'ne vatandaşlarca iletilen kınama ve eleştiriler ile görüş, şikayet ve ihbarların sayıları nedir?

5- 17 Aralık 2013 tarihinden 4 Mart 2014 tarihine kadar kaç vatandaşımız BİMER üzerinden Yolsuzluklar ve Rüşvet Olaylarının incelenmeleri, araştırılmaları ve soruşturulmalarını isteyen görüş ve önerilerini BİMER'e iletmişlerdir?

6- BİMER'e iletilen bu yöndeki görüş ve önerilerin akıbetleri ne olmuştur?

7- 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren BİMER, vatandaşlardan gelen Yolsuzluklar ve Rüşvet Soruşturmalarının üzerlerinin kapatılmasını eleştiren, kınayan başvuruların artması nedeni ile işlevsiz hale mi getirilmiştir?"

    Cumartesi, 05 Nisan 2014 13:38

Bağlantılı Konular