Sezgin Tanrıkulu, Avukatlar Haftası sebebiyle bir açıklama yaptı

"Avukatların sorunları konusunda sunduğumuz araştırma önergeleri AKP çoğunluğuna takılmış ve görüşülmesi reddedilmiştir"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Avukatlar Haftası nedeniyle bir yazılı açıklama yaptı. Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:


"Hukukun üstünlüğü ilkesinin hükümet eliyle her gün zedelendiği, Anayasa Mahkemesi kararlarına bile saygı duyulmadığının açıklanabildiği bir ortamda Avukatlar Haftası’na girmiş bulunmaktayız.

Hukuk dışı uygulamaların avukatlık mesleğinin toplumdaki itibarına da adalet mekanizmasındaki önemine de ciddi bir zarar verdiği bilinmektedir. Avukatların kendilerini bile savunamaz hale getirilmeye çalışılması, siyasi kararlar sonucu onlarca avukatın tutuklanabilmesi, hukukun belli çıkarlara göre dizayn edilme çabasıdır. Bu çaba Türkiye’nin hukuk devleti olma vasfını yitirmesine neden olmaktadır.

Diğer bir sorun ise özellikle kamuda çalışan avukatların karşı karşıya bulunduğu ağır çalışma şartlarıdır.

20 yılı aşkın süre boyunca hem avukatlık hem de Baro yöneticiliği yapmış biri olarak avukatların sorunlarının boyutlarının farkındayım. Bu farkındalıkla avukatların sorunlarını çeşitli defalar TBMM'ye de taşıdık. Fakat avukatların sorunları konusunda sunduğumuz araştırma önergeleri AKP çoğunluğuna takılmış ve görüşülmesi reddedilmiştir.

Oysa kamuda çalışan ve sayıları 3 bine yakın kamu avukatı, çalışma koşulları ve aldıkları düşük ücretlerle büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Kamuda çalışan avukatların statü, teminat, mali ve özlük haklar, yasal mevzuat, teftiş ve denetleme, vekalet ücreti gibi sorunları bulunmaktadır. Yıllardır kamuda çalışan farklı meslek grupları için yapılan sayısız düzenlemeye rağmen, kamuda çalışan avukatlar için düzenlemeler yapılmamıştır.

Özellikle Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuatın günümüz şartlarına uyarlanması; hukuk fakültesi sayısı, eğitimin niteliği ve avukatlığa kabul şartlarının düzenlenmesi; mesleğe yeni başlayan avukatların vergi muafiyeti veya indirimi gibi konularda desteklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca gerek avukatlık görevlerini yerine getirirken gerçekleşen saldırılar, gerekse de son yıllarda giderek artan avukat intiharları irdelenmeye muhtaçtır.

Avukatlık, tarih boyunca adalet mekanizmasının en önemli ve vazgeçilemez unsurlarından biri olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Avukatların her türlü sorunlarıyla mücadele etmek sadece çalışma hakkı mücadelesi değil aynı zamanda bir hukuk mücadelesidir.

Bu vesileyle meslektaşlarımın her türlü hak ve hukuk mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyor ve avukatlık haftalarını kutluyorum."

    Cumartesi, 05 Nisan 2014 13:09

Bağlantılı Konular