"Sınav sorularının yayınlanmamasının nedeni nedir?"

Grup Başkanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yanıtlanması istemiyle YGS sonuçlarının güvenilirliği ile ilgili hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığına verdi.

Grup Başkanvekili Altay, "ÖSYM bu yıl Yükseköğretime Giriş Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adayların optik sınav kâğıdının internet ortamına koyması ve sadece hangi seçeneği işaretlediğinin görünmesi gibi bilimsellikten ve şeffaflıktan son derece uzak lakayıt bir yöntem izlemiştir." ifadelerine yer verdiği önergesine şöyle devam etti:

"Soruların bilgi edinme hakkı kanunda yapılan değişiklikle yayınlanmaması, kamuoyunda ve eğitim camiamızda tartışılmasına yol açmıştır. Son yıllarda ilk kez bir sınavda soru iptali yaşanmaması bile soruların doğruluğunun tartışılmamasından kaynaklıdır.

ÖSYM gibi köklü ve üzerinde toplumsal güveni uzlaşısının yüksek olduğu bir kurumun 2012 yılından bu yan yaptığı sınavlarda sürekli şaibelerin olması sınavların güvenirliği hakkında kuşkular oluşturmaktadır."


Sorular
Grup Başkanvekili Altay Meclis Başkanlığına sunduğu önergede, Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya şu soruları yönetti:
Sınav sorularının yayınlanmamasının gerekçesi nedir? Türk Eğitim Sistemi 750.000 öğretmeni ile yeni sorular üretememekte midir?
YGS sonuçlarının itirazı için sadece optik sınav kâğıdının seçeneklerinin yayınlanması itiraz için geçerli bir veri midir? Aday soruyu ve doğruluğunu hangi ölçme değerlendirme kriterine göre değerlendirecektir?
2012 yılından bu yana ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda itiraz nedeniyle puanı ve sınav sonucu değişen kaç aday olmuştur? Bu sınavlarda kaç soru yanlışlığı nedeniyle iptal edilmiştir?
Soruların yayınlanmaması, kamuoyundan gizlenmesi, itirazların yok sayılır derecede görülmesi gibi durumlar ile soruların açıklanması ve yayınlanmasının devlet sırrı gibi değerlendirilmesi şeffaflıktan uzak, hesap vermeyen bir yönetim anlayışından bakan olarak rahatsız olmuyor musunuz?
YGS sınav ücretinin 40 TL olduğu bu yıl sınava itiraz ücretinin 50 TL olmasının mantığı nedir?

    Perşembe, 03 Nisan 2014 14:42

Bağlantılı Konular