“Çocuk işçiliği aynı zamanda sömürünün ayrımcılıkla pekişen sonucudur”

Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde yaptığı açıklamada, “Çocuk işçiliği, toplumsal eşitsizliklerin yalnızca nedeni değil, aynı zamanda sömürünün ayrımcılıkla pekişen sonucudur.” dedi.

Akkaya’nın açıklaması şöyle:

“12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılması amacıyla dünya çapında kutlanmaktadır.

Çocuk işçiliği, çocukların düzgün bir çocukluk yaşamalarına engel olur.

Çocuk işçiliği, yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarımını pekiştirir, ülke ekonomilerine zarar verir. Çocuk işçiliği, toplumsal eşitsizliklerin yalnızca nedeni değil, aynı zamanda sömürünün ayrımcılıkla pekişen sonucudur.

Milyonlarca çocuk,  hem zararlı  hem  de sömürücü sayılabilecek kimi işlerde çalışarak ailelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, UNICEF’in “2011 Dünya Çocuklarının Durumu” raporuna göre gelişmekte olan ülkelerde 5-14 yaş grubundan yaklaşık 150 milyon çocuk, başka bir deyişle bu yaş grubundaki toplam nüfusun yüzde 16’sı, çeşitli işlerde çalıştırılmaktadır. Giderek artan esnek üretim, güvencesizlik çocuk işçiliğini de arttırmaktadır.

TÜİK tarafından yayınlanan son  verilere göre Türkiye’de 6-17 yaş grubunda olup çalışan 958 bin çocuk vardır. Türkiye’de de sürekli ekonomik büyümeden bahseden, Türkiye’nin, dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline geldiğini ifade eden AKP’nin 10,5 yıllık iktidarına bakıldığında bu büyümenin çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesine, esnekleştirilmesine ve çocuk işçiliğinin sömürüsüne dayandığı görülmektedir.

Siyasi iktidar, ekonomik büyüme uğruna geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklarını hiçe sayarak çalışma yaşamına girmesine neden olacak “ileri demokratik” politikalar uygulamaktadır. Bir yandan 4+4+4 düzenlemesi ile çocukları okuldan uzaklaştıracak, çocuk işçiliğe imkân sağlayacak düzenlemeler yapmış, fiziksel ve bilişsel gelişimini tamamlamamış çocuklar sermaye sahiplerine peşkeş çekilmiştir. Diğer yandan kız çocuklarını okuldan uzaklaştırarak ücretsiz aile işçiliği ve çocuk gelinleri arttıracak yasal düzenlemeleri dayatmıştır. Hükümetin çocuklara yönelik emek sömürüsünü arttırıcı düzenlemelerinin yarattığı tahribat, daha mürekkebi kurumadan etkisini göstermiştir. Ucuz işgücü yaratılmış, çıraklık ve stajyerlik gibi uygulamalardaki sınırları kaldırarak çalışma yaşamında düşük ücretli, güvencesiz bir kesim yaratılmıştır. Çocukların çalıştırılamayacağı işler ile ilgili yönetmelik değiştirilmiş, ağır ve tehlikeli işlerde çocukların çalıştırılabilmesinin önü açılmıştır. Bugün Türkiye’de çocuk emeğinin sömürülmesi 2012 yılında hayata geçirilen yeni eğitim sistemi adı altındaki otoriter uygulama ile yasalarla güvence altına alınmıştır.

AKP’nin bu politikalarının sonuçları her gün karşımıza acı bir şekilde çıkmaktadır. Adana’da 15 Mart 2013 tarihinde ölen Ahmet, AKP’nin yarattığı çocuk emeği sömürüsünün göstergesidir.  Ahmet henüz 13 yaşındaydı. Yaşıtları henüz oyun oynamaya devam ederken, Ahmet okul harçlığını çıkarmak için fabrikada çalışan bir emekçi çocuğuydu. AKP iktidarı, 13 yaşındaki Ahmet’i okul harçlığını çıkartmak için çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkıştırarak öldürdü.

Yine AKP politikalarının sonuçları gezi parkı eylemlerinde de görülmektedir. Gezi Parkı eylemlerinin nedenlerini sorgulayanların, çocuklarımız ve gençlerimizin taleplerini, sorunlarını iyi değerlendirmesi gerekir. Bu eylemler aynı zamanda eğitim görmek, oyun oynamak yerine çalışmak zorunda kalan geçim sıkıntısı çeken ailelerinin maddi durumu nedeniyle geleceklerinin belirsizleştiğini gören çocuklarımızın tepkilerinin dile getirilmesidir. Akranları gibi sağlıklı, nitelikli bir çocukluk yaşamak yerine AKP’nin uyguladığı politikalar nedeniyle geleceği belirsizleşen, yaşam kavgasına girmek zorunda bırakılan çocuklarımız, gençlerimiz sağlıklı bir gelecek istemektedirler. Herkesin buna saygı göstermesi gerekir.

Cumhuriyet Halk Partisinin, çocuk işçiliğin önlenmesi, emek sömürüsünün sona erdirilmesi için 4+4+4 sistemine karşı çıkmakla ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. CHP iktidarında çocuk işçiliğini ortadan kaldıracak düzenlemeler hayata geçirilecek, AKP’nin çocuk emeğine dayalı sömürü sistemi yaratma gayretleri ve çabaları sona erdirilecektir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı koruyacak ve onlara hak ettikleri sosyal ve ekonomik ortamı yaratacağız.

Bu vesileyle 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde bütün dünyada çocuk işçiliğinin son bulmasını temenni ediyor. Sömürüsüz ve özgür bir dünya diliyorum.”

    Çarşamba, 12 Haziran 2013 14:58

Bağlantılı Konular