Sezgin Tanrıkulu, "Alo Sadullah Adalet Hattı"nı sordu


Sezgin Tanrıkulu, Aydın Doğan olayı ile ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Sadullah Ergin arasında geçen telefon konuşmalarını meclis gündemine taşıdı.

Sezgin Tanrıkulu'nun Bekir Bozdağ'a sunduğu soru önergesi şöyle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- 3 Mart 2014 tarihinde internet ortamına düşen ve Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde geçtiği üzere Recep Tayyip Erdoğan Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin'e Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın davası ile ilgili olarak müdahalede bulunması talimatı vermiş midir?
2- Aydın Doğan ile ilgili davanın Bakanlar Kurulu'nda da görüşüldüğü iddiası doğru mudur?
3- Bakanlar Kurulu, Mahkeme safhasında olan bir davayı neden gündemine almıştır?
4-  Aydın Doğan'ın davasında beraat kararı veren Mahkeme Hakiminin Alevi olduğu Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin tarafından 3 Mart 2014 tarihinde internet ortamına düşen ve Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde "Mahkemenin hakiminin Alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı." sözleriyle Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmiş midir?
5- Recep Tayip Erdoğan da aynı telefon görüşmesinde  "Tamam ama işte adam 2 Temmuz'da kararı verdi. Ve tek, tek Abuzer Kara'  sözleriyle İstanbul 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak Aydın Doğan hakkında beraat kararı veren Hakim Abuzer Kara'yı mı kastetmiştir?
6- AKP, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hakim ve Savcılarını etnik kökenlerine, mezheplerine göre mi sınıflandırmıştır?
7- Recep Tayyip Erdoğan,  Aydın Doğan'ın SPK davasında Sadullah Ergin'e davanın görüşüleceği Yargıtay Ceza Kurulu’ndaki üyeleri yakın takibe alması talimatı vermiş midir?
8- Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Aydın Doğan aleyhine karar çıkması için Yargıtay Ceza Kurulu üyelerine halen baskı yapıldığı iddiası doğru mudur?
9- Recep Tayyip Erdoğan "Alo Sadullah Adalet Hattı" ile Hakim ve Savcılara müdahale ettiği iddiası doğru mudur?
10- İddia doğru ise "Alo Sadullah Adalet Hattı" ile kaç talimat verilmiştir?  Verilen talimatların dosyalara göre dağılımı nedir?

    Çarşamba, 05 Mart 2014 15:13

Bağlantılı Konular