Loğoğlu'dan uyarı

Yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Avrupa Parlamentosu’nun bu hafta Türkiye’deki son gelişmeleri değerlendireceğini belirterek şunları söyledi:

“Avrupa Parlamentosu, bu hafta, Türkiye’deki son gelişmeleri tartışacaktır.  Görüşmeler sonrasında alınacak kararlarda Gezi Parkı süreci bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisine yönelik eleştiri ve uyarılara yer verilmesi, AB kaynaklarınca bugüne kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda,  doğaldır.  Ancak, AP içinde bazı Türkiye karşıtı mihrakların bu durumu bahane ederek AB’nin katılım müzakerelerini askıya alması veya daha da yavaşlatması yönünde bir çağrıda bulunmasını isteyebilecekleri ihtimali de bulunmaktadır.

Böyle bir çağrı en az üç ayrı nedenle yanlış ve zararlı olacaktır:
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini benimsemeyen AKP’nin işine yarayacak ve AKP bu kararı istismar ederek siyasi ranta dönüştürmeye çalışacaktır.  AKP’nin demokrasi ve insan hakları ihlalleri artacaktır.
Türk kamuoyunun AB’ye tam üyelik hedefine yönelik zaten azalmış olan desteğini daha da olumsuz etkileyecektir.
En önemlisi, Türkiye’de demokrasi, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkan gençler hayal kırıklığına uğrayacaklardır.

Bu itibarla, AP tarafından verilmesi beklenen mesaj tam aksi yönde olmalıdır. AP,  Gezi Parkı eylemcilerinin doğa talanına karşı çıkmaları ve demokrasi ve özgürlükleri sahiplenmelerinin Türkiye’nin geleceği bakımından umut verici olduğuna vurgu yapmalıdır.  Her hâlükârda Gezi Parkı süreci ile katılım müzakereleri arasında negatif bir bağ kurularak Türkiye’ye yanlış bir mesaj verilmemelidir.

AP, Türkiye’nin AB üyeliğini değil, AKP’nin yanlış bulduğu politika ve uygulamalarını sorgulamalıdır.

    Salı, 11 Haziran 2013 17:36

Bağlantılı Konular