Sezgin Tanrıkulu, Başbakan'ın gençlere yönelik söylemlerini gündeme getirdi

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sordu: "Recep Tayyip Erdoğan söylemleri ile "Nefret Suçu" işlemiş midir?"


Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle;

"Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada "Pazartesi günü Ankara'da bir bulvar açtık. Kimlere rağmen o solculara rağmen. O ateistlere rağmen. Bunlar terörist. Ama CHP bunlara bizim gençler diyor. Bizim sevgili gençlerimizin elinde Molotof kokteyli olmaz. Bilgisayarı, kalemi olur."  ifadesini kullanmıştır.

Bu bağlamda;
1- Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları "ateist" diye nitelendirme hakkını nereden bulmaktadır?
2- "Yolsuzluk ve Rüşvet"e karışanlar AKP tarafından nasıl nitelendirilmektedir?
3- Kullanılan ifadeler toplumda derin ayrışmalara sebep olmayacak mıdır?
4- Vatandaşları "Solcu", "Ateist" gibi söylemlerle sınıflandırmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesi ile  "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." çelişmemekte midir?
5- Recep Tayyip Erdoğan bu tür söylemler ile "Nefret Suçu" işlemiş midir?"

    Salı, 04 Mart 2014 11:10

Bağlantılı Konular