Tanrıkulu, Diyarbakır Cezaevi’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi olması için açıklaması yaptı

Tanrıkulu’nun yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye’de demokrasi ve özgürlük taleplerinin sokağa yansıdığı günlerde, toplumsal barışı sağlama ve kalıcılığını teminat altına alma yolunda önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemecin barış, özgürlük ve demokrasi lehine olabilmesi için AKP hükümetinin üstüne düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekiyor. Benzer bir biçimde Ana Muhalefet’in de bu konuda çeşitli görevleri vardır.

Özellikle barışın tesisi konusunda TBMM’nin gündemine getirdiğimiz kanun tekliflerinin basın ve kamuoyu tarafından dikkatle izlenmesi ve akıbetlerinin değerlendirilmesi önemlidir. Barışın önünde kimin nasıl engel oluşturduğunu, pozitif yasal değişikliklere kimin direndiğini teşhir etmek durumundayız.

Ancak barış ve demokrasinin önündeki yasaları değiştirmezsek, toplumsal hafızada yer edinmiş travmaları gidermeye çalışmazsak, ne yazık ki bu konuda bir arpa boyu yol da alamaz, bunun yerine pahalıya mal olması muhtemel bir zaman kaybına uğrarız.

Kürt meselesinin günümüzde yaşanan boyutlarına kaynaklık eden ve tüm dünyada kötü şöhretli cezaevleri içinde ilk sıralarda yer almış bulunan Diyarbakır Cezaevi, nam-ı diğer 5 No’lu Cezaevi’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi haline getirilmesi için TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifimiz yarın (11 Haziran 2013) Genel Kurul’da görüşülecektir.

Geçmişle yüzleşme konusunda çok önemli bir adım olacağını düşündüğümüz bu kanun teklifi, 12 Eylül rejiminin yurttaşına reva gördüğü zulmün benzerinin yaşanmaması konusunda bir simge haline gelecektir.

Dünyanın her yerinde, benzer acıların çekildiği mekânlar, geçmişle yüzleşmenin iyileştiriciliği göz önüne alınarak müze, anıt vb. mekânlara dönüştürülür. Diyarbakır Cezaevi, kötü geçmişi dolayısıyla böyle bir mekân haline getirilmeyi fazlasıyla hak ediyor.

Yarın Genel Kurul gündemine taşıyacağımız bu teklifin mutlaka kabul edilmesi gerekmektedir. Bu, AKP’nin barışta samimiyetinin, geçmişle hesaplaşmada arzusunun olup olmadığının da işaretlerini verecektir. Bu bakımdan tüm kamuoyunu ve basını, yarınki bu kanun teklifi görüşmesini izlemeye davet ediyorum.

Saygılarımla.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
CHP Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul Milletvekili

    Pazartesi, 10 Haziran 2013 16:22

Bağlantılı Konular