"İddia edilen telefon görüşmesi iddia edildiği üzere Başbakan ve oğlu arasında gerçekleşmiş midir?"

Sezgin Tanrıkulu 26 Şubat 2014'te internete düşen Başbakan ile oğlu arasında geçen telefon görüşmeleri iddialarına dair soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun konuya ilişkin verdiği soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- 26 Şubat 2014 akşam saatlerinde internet ortamına düşen ve Başbakan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen, telefon görüşmesi iddia edildiği üzere Başbakan ve oğlu arasında gerçekleşmiş midir?
2- İddia doğruysa ismi geçen Sıtkı Bey kimdir?
3- Sıtkı Bey neden 10 Milyon Dolar parayı verebileceğini söylemiştir?
4- Sıtkı Bey'in verdiği söz nedir? Ne kadar getireceğinin sözünü vermiştir?
5- 10 Milyon Dolar Sıtkı Bey’in getirmeyi söz verdiği tutarın ne kadarlık bölümüdür?
6- Başkaları ne kadar getirmektedir veya getirmişlerdir?
7- Teslim edilen paraların, Türkiye'de ve yurtdışında bağlanan ihaleler ve projeler karşılığında bazı işadamları tarafından verilen paralar olduğu iddiası doğru mudur?
8- "Sakın alma, sakın alma" sözleri, 10 Milyon Dolar'ın verilmesi gerekenin çok küçük bölümü olduğunun ifadesi midir?
9- "Ama şimdi düşüyorlar kucağımıza düşecekler merak etme." cümlesinde ifade edilen kişiler kimlerdir?
10- İddiaların doğru olup olmadığının ortaya çıkarılması için İstanbul'da ilgili bölgede yer alan mobese kameraları kayıtları kamuoyuna sunulacak mıdır? Ayrıca baz istasyon kayıtları da kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
11- 2013 yılından 27 Şubat 2014 tarihine kadar geçen süredeki TİB kayıtları açıklanacak mıdır?"

    Perşembe, 27 Şubat 2014 11:56

Bağlantılı Konular