CHP Milletvekilleri STK’ları ziyaret etmeye devam ediyor

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve Ankara Milletvekili İzzet Çetin; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezini ziyaret etti.

CHP’li Milletvekillerini Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, Yönetim Kurulu 2. Başkanı Mert Güvenç, Genel Sayman Gökşin Tekindor ve Genel Sekreter Yardımcısı Sema Önalp karşıladı.

Ziyarette, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, doğal alanların korunması, enerji verimliliği gibi önemlilik arz eden çevresel konular değerlendirildi.  Milletvekilleri verdikleri mesajlarda ülkemizdeki su kaynaklarının giderek tükendiğini, tarımsal alanların ciddi biçimde zarar gördüğünü belirterek küresel iklim değişikliklerine karşı gereken önlemlerin acil olarak alınması gerektiğinin altını çizdiler. Ayrıca AKP’nin çevreye olan duyarsızlığına ve talan politikalarına karşı sert muhalefet yapmak gerektiğini söyleyen Vekiller, yer altı ve yer üstü kaynaklarımız AKP’nin insafına bırakılamayacak kadar değerli olduğunu söyledi.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamalarda şu değerlendirmelerde bulundular: “Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin en üst düzeyde kullanılabilmesi için kamu yatırımlarının ve bu konudaki teşviklerin artırılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca,  Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığı azaltmada önemli rol oynayan yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi için gerekli yasal ve yapısal altyapının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Yine ülkemizdeki su kaynakları giderek tükenmekte, tarım alanları da önemli oranda değişikliklere uğrayarak ciddi zarar görmektedir. Tarımda bölgesel iklim ve su koşullarına uygun bitki türlerinin desteklenmesi, kurak alanlarda suyu az tüketen, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin ekiminin teşvik edilmesi, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması; sulama amaçlı çekilen ve alarm veren yeraltı sularının kamu otoritesince sıkı olarak denetlenmesi sağlanmalıdır.”

Meslek Odalarıyla ortak paydada buluşuyoruz
Milletvekilleri meslek odalarıyla birçok konuda ortak paydada buluştuklarını belirterek,  daha güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu, kentte yaşayan insanların da bu sürece katılması için çaba harcanması gerektiğini ifade ettiler. Milletvekilleri ayrıca, kentlerin sorunlarının çözümü konusunda ortak adımların atılmasından yana olduklarına da işaret ederek şu açıklamalarda bulundular:

“Meslek odaları kamu yararını temsil etmektedirler. Bu çerçevede, gerek ülke ve gerekse kent ölçeğinde, yasal ve kurumsal yapıda yapılan veya uygulamada ortaya çıkan değişikliklerin toplumun yararına olması için çaba harcamaktadırlar. TMMOB olarak Türkiye’nin sorunları konusundaki duyarlılığınızı, kamu yararı kavramına olan bağlılığınızı ve çözüm üretme konusundaki yetenek ve birikimlerinizi çok iyi biliyoruz. Biz de CHP olarak, siyaset üretme sürecimizde, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde olmak, sorunları ortak platformlarda tartışmak ve birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Bunun yanı sıra, ülkemizin ve içinde yaşadığımız kentlerin sorunlarının çözümünde, halkın katılımını artırmayı amaçlayan bir demokrasi anlayışına sahibiz. Önemli konularda referandum dâhil, halkın karar alma süreçlerine daha aktif katılması büyük önem taşıyor.”

Ziyaretten duyulan memnuniyet belirtildi
Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi yöneticileri de CHP Milletvekillerinin odalarını ziyaret etmelerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini belirterek, ülkemizin temel sorunları başta olmak üzere, toplumu ilgilendiren her alanda ve özellikle çevreye duyarlılık konusunda CHP’yi hep yanlarında gördüklerini ve CHP’nin duyarlı çevre çalışmaları sayesinde umutlu olduklarını belirttiler. CHP heyetine Çevre Mühendisleri Odası’nca hazırlanan broşür,  kitap ve raporlardan oluşan dokümanlar sunan Çevre Mühendisleri Odası yöneticileri görüşmenin çok yararlı olduğunu belirttiler.

CHP heyeti de görüşmenin kendileri ve partileri açısından gayet olumlu ve yararlı geçtiğini ve edindikleri çok yararlı bilgileri TBMM çatısı altında ve her platformda değerlendireceklerini belirterek görüşmeden ayrıldılar.

    Pazartesi, 10 Haziran 2013 16:03

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica