Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanına sordu

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

1. Milletvekillerinin kullanmış oldukları elektronik posta adresleri ve facebook hesapları izlenmekte midir? İzlenmekte ise hangi gerekçe ile izlenmektedir?

2. Kişilere ait olan sanal ve gerçek hesapların, kurum veya kişilerce izlenmesi kişilerin özel hayatına müdahale değil midir? Bu müdahale İnsan Hakları ile bağdaşmakta mıdır?”

    Pazar, 09 Haziran 2013 20:08

Bağlantılı Konular