Tanrıkulu’nun Gezi Parkı ile ilgili yaptığı basın açıklaması

“Taksim’deki Gezi Parkı’nın bir bölümündeki ağaçların sökülmesi ve parkın alışveriş haline getirilmesine karşı çıkan yurttaşlara 30 Mayıs’tan itibaren yapılan müdahaleler tüm Türkiye’de infial yarattı.

Başta Ankara olmak üzere pek çok kentte Taksim’deki müdahaleyi protesto etmek ve demokratik haklarını talep etmek üzere sokağa çıkan yurttaşlar da benzer bir sertlikle müdahaleye maruz kaldı.

Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre olaylar esnasında toplam 4 bin 355 kişi yaralandı. 47 kişinin ağır yaralı olduğu bu bilanço, iki sivil yurttaş ve bir polis komiserinin yaşamlarını yitirmesiyle daha da trajik bir hal aldı. Resmî veya gayri resmi rakamlar henüz netleşmemekle birlikte yüzlerce kişinin gözaltına alındığı da biliniyor.

Yaşanan bu acı tablo karşısında İnsan Hakları Komisyonu’nun derhal toplanması ve Gezi Parkı olaylarının araştırılması için bir alt komisyon oluşturulmasını TBMM başkanlığından talep ettik.

Hukuk ve temel insan haklarının ayaklar alına alındığı Gezi Parkı olayları süresince provokatif üslubundan geri atmayan ve adeta yangına körükle gitmeyi özellikle tercih eden Sayın Başbakan’ın söylemi, Ortadoğu’daki diktatörlerden farksızlaştı.

Yurttaşları ayrıştıran ve bununla da kalmayıp karşı karşıya getirmeye çalışan bu tavrın çok vahim sonuçlar doğurabileceğinin farkındayız. Ancak belli ki Sayın Başbakan bu vahim sonuçları ya öngörebilecek durumda değil veya bunu özellikle arzuluyor.

30 Mayıs’tan bu yana sivil yurttaşlara uygulanan zulmün hukuk sınırları içinde bir bedeli olmalı. Polise orantısız güç kullanma emri verenler başta olmak üzere bu olayları tetikleyen tüm kamu görevlilerinin, mülki amirliklerinin kapsamlı bir soruşturmadan geçirilmesi gerekiyor. TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun olağanüstü toplanarak oluşturacağı alt komisyonun ivedilikle hazırlayacağı bir rapor, bu soruşturmalar açısından aydınlatıcı olacaktır.

Bu vesileyle CHP olarak TBMM Başkanlığı’na yaptığımız başvuruya verilecek yanıta ve İnsan Hakları Komisyonu’nun tutumuna tüm kamuoyunun dikkatini çeker, saygılarımı sunarım”

    Cuma, 07 Haziran 2013 18:16

Bağlantılı Konular