"2011 ve 2012 yıllarında ülkemizde 0-6 yaş arası ölen çocuk sayısı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, çocuk ölümlerini ve ölümlerin en yüksek olduğu bölgelerin hangileri olduğunu TBMM gündemine taşıdı.

Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- 2011 ve 2012 yıllarında ülkemizde ölüm hızının en yüksek olduğu bölgeler sıralaması oranları ile nedir?
2- 2011 ve 2012 yıllarında ülkemizde 0-6 yaş arası ölen çocuk sayısı nedir?"

    Cumartesi, 08 Şubat 2014 08:54

Bağlantılı Konular