"İstanbul Çatalca'da bulunan yapıların İmar Kanunu'na aykırı şekilde inşa edildikleri iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Çatalca'da bulunan arazilere inşa edilen yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu iddialarını sordu.

"Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- İstanbul Çatalca İlçesi Kabataş Mahallesi’nde pafta numaraları 4 ve parsel numaraları sırasıyla 508, 509, 510, 527, 529 ve 1210 olan araziler ve üzerlerindeki villaların tapu kayıtlarındaki güncel sahibi veya sahipleri kimlerdir?
2- Arazilere inşa edilen yapıların İmar Kanunu'na aykırı şekilde inşa edildikleri iddiası doğru mudur?
3- Kanal İstanbul Projesi değerlenmesine göre arazilerin toplam değerinin artacağı iddiası doğru mudur?
4- Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul Çatalca İlçesi Kabataş Mahallesi’ndeki söz konusu 55 futbol sahası büyüklüğündeki arazileri kapsayacak şekilde projelendirildiği veya projelendirileceği iddiası doğru mudur?
5- Çatalca İlçesi Kabataş Mahallesi’nde Kanal İstanbul ile oluşacak rant proje öncesi ve sonrası hesaplanmış mıdır?
6- Çatalca İlçesi Kabataş Mahallesi’ni kapsayan imar değişikliği yapılmış mı ya da yapılacak mıdır?"

    Perşembe, 06 Şubat 2014 15:21

Bağlantılı Konular