"Kurucularının Okçular Vakfı'na vakfettiği ayni ve nakdi değerler ne kadardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, İstanbul Okmeydanı'nda park yapılması için söz verilen arazinin Okçular Vakfı'na devredilme gerekçesini sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“Vakıf, bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yararlanması için malını ya da parasını ya da mülkünün bağışlayarak oluşturmuş olduğu kuruluştur."

Diğer bir deyişle "Vakıflar zenginler veya durumu müsait olan bazı kişiler tarafından kurulmasına onay verilen kuruluşlar" olup, amacı  yoksula yardımcı olmak, Allah’ın  rızasını kazanmaktır.

1- İstanbul Beyoğlu İlçesi Okmeydanı semtinde 8 yıl önce, yaşlıların dinlenmesi, annelerin çocuklarına temiz hava aldırmaları, çocukların, gençlerin oynaması için yıktırdığınız ve park olarak inşa etmeye söz verdiğiniz 37 adet gecekondunun yerine ne yapıldı?  Şimdi burada ne faaliyetler yapılmaktadır?
2-1964 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile bila-bedel OK Spor Kulübe 99 Yıllığına tahsis edilen sahada 15 yıl top oynadığınızı kamuoyuna beyan edensiniz. Türkiye ve dünya sizi futbolcu olarak tanıyor. Sizin bu ününüzü elde ettiğiniz top sahsına ne oldu?
3-Yukarıda bahsi geçen yerlerde; çeşitli mahallerden gelen binlerce çoluk-çocuk, yaşlı, genç faydalanmakta idi. Burası olası depremde az 20 bin kişiye hizmet verecek tek  boş alandı. Şimdi ise bu top sahası ve ilave edilen 37 gecekondu arazisi birlikte modern,  pahalı,  4 metre boyunda surlarla çevrilmiş, bu alan halka kapatılmış bulunmaktadır.  Kapısında da Okçular Vakfı tabelası asılıdır. Yıkılan 37 gecekondu arazisi ile birleştirilen top sahası kime, nasıl, ne şartta devir ve teslim edilmiştir?
4-Yukarıda belirtilen yer için büyükşehir belediyesince ne kadar yatırım yapmıştır? Bu yatırım için inşaat ruhsatı alınmış mıdır? Bu yerin iskanı var mıdır?  Belediyenin yatırım yaptığı bu tesisi hangi şartlarda Okçular Vakfı'nın kullanımına verilmiştir.
5- Okçular  Vakfı Kurucuları  ve şu anki Yönetim Kurulu Üyeleri kimlerdir.?  Okçular Vakıf ne zaman kurulmuştur?  Vakıf senedine göre kurucuların "Okçular Vakfı'na vakfettiği" ayni ve nakdi değerler ne kadardır?
6- Ağzında vakıf senedi ile doğan oğlunuz Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu, veya yöneticisi olduğu başka vakıflar var mıdır? Varsa adı ve adresleri nedir?
7- Eski mahallende Tayyip Abileri gibi top oynamak, dinlenmek ve spor yapmak isteyen ama top sahaları elinden alınan çocukların, gençlerin,  yaşlıların,  genç annelerin gözünün içine nasıl bakabileceksin bundan böyle?  Yapılan bu gasp karşısında Allah'ın rızasını aldığınıza hala inanıyor musunuz?”

    Perşembe, 06 Şubat 2014 10:42

Bağlantılı Konular