"BOTAŞ tarafından parası ödendiği halde İran’dan alınmayan doğalgaz miktarı ne kadardır?"

Sezgin Tanrıkulu BOTAŞ tarafından ödemesi yapıldığı halde İran'dan alınmayan doğal gaz miktarını sordu.

"Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
1- 20 Ocak 2014 tarihi itibarıyla BOTAŞ tarafından parası ödendiği halde İran’dan alınmayan doğalgaz var mıdır?
2- 20 Ocak 2014 tarihi itibarıyla BOTAŞ tarafından parası ödendiği halde İran’dan alınmayan doğalgaz miktarı ne kadardır?
3- Parası ödendiği halde BOTAŞ tarafından henüz İran’dan alımı yapılmayan doğalgazın dolar bazında toplam tutarı ne kadardır?
4- 2009 yılında İran’a ödemesi yapılan doğalgazın BOTAŞ tarafından 2014 yılı sonuna kadar asgari alım miktarının üzerinde alım yapılarak mahsup edildiği iddiası doğru mudur?
5- Bu tür mahsuplaştırma işlemi yasal mevzuatlara uygun mudur?
6- İran için geri alım süresi 5 yıl ile sınırlı olan ‘Al veya  öde’ olarak bilinen (takeor pay) şartı ile 2009 yılında parası ödendiği halde 2014 yılında alınması gereken doğalgaz 2014 te alınmadığı takdirde Türkiye açısından oluşacak risk ve zararın boyutları nedir?
7- 2004 – 2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde İran’dan satın alınan doğalgaz miktarı ne kadardır?
8- 2004 – 2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde İran’dan satın alınan doğalgaz için ödenen toplam tutar ne kadardır?
9- 2004 – 2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde‘Al veya  öde’ olarak bilinen (takeor pay) şartı ile İran dan satın alınan doğalgazın dolardaki artışlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’ye yüklediği fazladan maliyetin toplam tutarı nedir?"

    Salı, 04 Şubat 2014 10:34

Bağlantılı Konular