"Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Orkestraları kapatılacak mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Devlet Tiyatroları'nın kapatılması iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

"1- Devlet Tiyatrolarını kapatma kararı uygulanmasının hızlandırılması için Kültür ve Turizm Bakanına talimat verildiği iddiası doğru mudur?
2- Devlet Tiyatrolarını kapatma kararının TÜSAK ( Türkiye Sanat Kurumu ) bünyesinde oluşturulacak 11 kişilik tamamı erkek üyelerden oluşan yönetim kurulu aracılığıyla yerine getirileceği iddiası doğru mudur?
3- Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Orkestraları kapatılacak mıdır?
4- Sanatçıların özlük hakları ile ilgili bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?
5- Ülkenin en köklü sanat kurumları kaldırılarak yerine TÜSAK adı verilen bir yapı mı getirilecektir?
6- Hükümetiniz tarafından onaylamayan sanat faaliyetlerine izin verilmeyecek bir düzenlemeye mi gidilecektir?
7- Hangi tiyatro oyununun, hangi konserin, hangi opera–bale gösterilerinin yapılıp yapılmayacağının kararını kim verecektir?
8- TÜSAK aracılığıyla muhalif görülen tüm eserler yasaklanarak bir tür ‘Tiyatrolara sansür” mü getirilecektir?
9- Kamusal hizmet sunan Devlet Tiyatroları, Opera ve Baleleri ile Orkestralarının bağımsız olarak görevlerini sürdürmelerinin önüne herhangi bir engel koymaktan ve kapatma kararından vazgeçilecek midir?"

    Cumartesi, 01 Şubat 2014 10:32

Bağlantılı Konular