Halıcıdan, Hükümete “İnternet’imize Dokunma” uyarısı

“AKP Hükümeti 17 Aralık “Yolsuzluk ve Rüşvet” operasyonunun ardından basını ve televizyonları susturduğu gibi, interneti ve sosyal medyayı da susturmanın yollarını arama gayreti içindedir”

Hükümet özgürlüklerden çekiniyor, her fırsatta milli iradeyi dilinden düşürmeyen Hükümet aslında milli iradenin bizzat kendisi olan halkından korkuyor. Bunu yaparken de Anayasa’yı, yasaları ayaklar altına almaktan çekinmiyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP iktidarının interneti engelleme ve yasaklama girişimine dikkat çekerek şunları söyledi;

“Hükümet 17 Aralık “Yolsuzluk ve Rüşvet” operasyonunun ardından basını ve televizyonları susturduğu gibi interneti ve sosyal medyayı da susturmanın yollarını arama gayreti içindedir. Alelacele ve şaşkınlıkla hazırlanmış kanun teklifleri TBMM’nin gündemindedir. Önce AKP milletvekilleri tarafından verilen teklif, daha sonra “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” başlıklı Torba yasanın içerisine monte edilmiş, ilgili Meclis Komisyonu değiştirilmiş, yıldırım hızı ile Alt Komisyondan geçirilmiş ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır. Bütün bunlar olurken aynı kanun AKP milletvekilleri tarafından bir kere daha Meclis Başkanlığına verilmiştir. Bunlar bize Hükümetin ne kadar şaşkın, çaresiz, halka ve Meclise ne kadar saygısız olduğunu göstermektedir.

Halkımızın günlük yaşamını etkileyecek bu önemli konuda AKP muhalefetle görüşme ihtiyacı duymamış ve hiçbir STK’nın görüşünü almamıştır.

Apar topar ve halkın gözünden kaçırarak çıkarmaya çalıştıkları, Anayasa’ya, yasalara, AB mevzuatına aykırılıklarla dolu olan bu kanun taslağında neler olduğuna bakacak olursak;


- Yürürlük ve Yürütme hariç 12 maddeden oluşan 5651 sayılı internet yasaklama kanununa, 19 madde ile düzeltme, ekleme ve yeni madde geliyor.
- IP ve internet adresi üzerinden yasaklama geliyor, yani youtube’da hükümetin hoşuna gitmeyen bir video kolaylıkla yasaklanabilecek.
-  Yasaklama kararını 24 saat içinde hakim verecek ama kişiler ve kurumlar de yasaklama tedbiri isteyebilecek, ayrıca TİB Başkanı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın emri ile yasaklama yapılabilecek. Bu yasaklamalar 4 saat içinde yerine getirilecek. Malum seçimler yaklaşıyor, herhalde Hükümet olası yolsuzluk ve diğer görüntülerin yayınlanmasından korkuyor.
-  TİB başkanının cezai olarak soruşturulması Bakan iznine, TİB personelinin soruşturulması da BTK Başkanının iznine bağlanıyor. Böylece yasaklamayı yapacak olanlara koruma sağlanması unutulmamış.
- Kimin hangi siteye girdiği, neler yaptığı gibi bilgiler 2 yıla kadar saklanacak. Böylece ülke çapında fişlemenin alt yapısı sağlanmış olacak.
- Nev-i şahsına münhasır, Hükümetin tam kontrolünde olan sivil toplum örgütü görünümünde bir “Erişim Sağlayıcıları Birliği” kurulacak. Bu Birliğe bütün internet servis sağlayıcıları üye olmak zorunda olacak. Sivil toplum görüntüsü verilmiş bu birliğin Tüzüğünü devlet onaylayacak, masraflarını da ISS’ler karşılayacak. Böylece Hükümet hem ben yasaklama yapmıyorum diyebilecek hem de maddi külfeti başkalarının sırtına yükleyecek.
- Bu birliğe üye olmayan işletmeciler faaliyet gösteremeyecek.
- Yasaklamalar Erişim sağlayıcıları birliği vasıtasıyla işletmeciler tarafından yapılacak. Bu kaçakçılığı önleme görevini Karayollarına vermek gibi bir anlama geliyor.
- Yasaklama bildirimleri e-posta, internet adresi ve benzeri yollarla yapılabilecek. Bu uygulama Tebligat kanunu, Kayıtlı elektronik posta gibi kanunlara aykırı.

Görüldüğü gibi Hükümet özgürlüklerden çekiniyor, kendi halkından korkuyor ve bunları engellemeye çalışıyor. Her fırsatta milli iradeyi dilinden düşürmeyen Hükümet aslında milli iradenin bizzat kendisi olan kendi halkından korkuyor. Bunu yaparken de Anayasa’yı, yasaları ayaklar altına almaktan çekinmiyor.

Ancak ışık göründü. Önümüzdeki üç seçim Türkiye’nin bu bozuk düzenden kurtulmasını sağlayacak.

Hükümeti “İnternet’imize Dokunmayın”  diye uyarıyor, özgürlük alanımız olan internete yapılacak müdahalelere halkımızın en sert cevabı vereceğini hatırlatıyoruz”

    Perşembe, 09 Ocak 2014 18:37

Bağlantılı Konular