Bülent Tezcan büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili soru önergesi verdi.

Tezcan’ın Başbakanın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve talep ederim.

Bülent Tezcan

Aydın Milletvekili

Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında yedi iş adamının mal varlıklarına el konmasına dair kararın ancak 3 Ocak 2014 tarihinde yerine getirilebildiği basına yansımıştır.
Yedi işadamı ile iki şirket için 25 Aralık günü alınan tedbir kararı; 31 Aralık öğleden sonra bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Aracı Kuruluşlar Birliği’ne postayla ulaştırılmıştır. Araya yılbaşı tatili girdiği için uygulama ancak 3 Ocak’ta yapılabilmiştir.
Bu tip tedbir kararlarının mal kaçırmayı engellemek için derhal infazı gerekirken, yazıların postayla gönderilmesi şüphelilerin önlem alabilmesi için bir haftadan fazla zaman kazanmalarına neden olmuştur.

Bu çerçevede,
1- Tedbir kararı neden derhal kurye vb. süratli yöntemlerle ilgili kurumlara gönderilmemiş, posta gibi uzun ve güvenliksiz bir yöntem seçilmiştir?
2- Kararın infaz edilmesindeki gecikme ile savcı Muammer Akkaş’tan dosyanın alınması arasında bir ilişki var mıdır?
3- Aradan geçen dokuz gün içinde tedbir verilen mal varlıklarında, banka hesaplarında bir hareketlilik, el değiştirme ya da eksiklik olmuş mudur? “

    Pazartesi, 06 Ocak 2014 15:57

Bağlantılı Konular