"Bekir Bozdağ’ın kardeşinin Türkiye’deki Adalet Sistemi ile ilgili yapmış olduğu bilimsel çalışmalar var mıdır?"

Sezgin Tanrıklulu “Hukuksal olarak bir engel olmasa da Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın kardeşinin Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine atanması etik midir?” diye sordu.

Tanrıkulu’nun soru önergesi verdi.

“ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Dr. M. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

1-Hukuksal olarak bir engel olmasa da Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın kardeşinin Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine atanması etik midir?
2-Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, kardeşinin Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine atanması hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
3-Türkiye’de şu anda adil yargılanma hakkı, hukuk devleti ve insan haklarının korunmasına ilişkin çok ciddi sorunlar varken, Sayın Bozdağ’ın kardeşinin Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine atanması Adalet Bakanlığının öncelikleri arasında mıdır?
4-Sayın Bekir Bozdağ’ın kardeşinin Türkiye’deki Adalet Sistemi ile ilgili yapmış olduğu bilimsel çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?”

    Pazar, 05 Ocak 2014 15:44

Bağlantılı Konular