Tanrıkulu: "Reza Zerrab’ın, diğer tutuklu ve hükümlülerden farklı olarak eşiyle sık sık görüştüğü iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bozdağ’a sordu: “Reza Zerrab dahil olmak üzere 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklananlara, yakınlarıyla görüşmeleri için herhangi bir iltimas sağlanmış mıdır?”

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi verdi.
“17 Aralık’ta başlatılan Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Reza Zarrab’ın şarkıcı eşi Ebru Gündeş’in rutin görüş günleri dışında da eşini sık sık ziyaret edebildiği ve her gün 45 dakika görüşme izni aldığı iddiaları basına yansımıştır. Kuşkusuz tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla sık görüşebilmelerine kimsenin itirazı olamaz. Ancak bu konuda bir çifte standart yapılması, infaz sistemine dair kuşku ve tepkileri artırır. Eğer bir hak söz konusuysa, hukuk devletinde bu haktan herkesin faydalanabilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1-    Reza Zerrab’ın, diğer tutuklu ve hükümlülerden farklı olarak eşiyle sık sık görüştüğü iddiası doğru mudur?
2-    Reza Zerrab dahil olmak üzere 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklananlara, yakınlarıyla görüşmeleri için herhangi bir iltimas sağlanmış mıdır?
3-    Reza Zerrab, tutuklandığı günden 2 Ocak 2014 tarihine kadar eşi ve yakınlarıyla toplam kaç defa telefonda ve yüz yüze görüşmüştür?
4-    Sayıları 140 bini bulan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla gerek telefonda gerekse yüz yüze daha sık görüşebilmesi için herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?”

    Cumartesi, 04 Ocak 2014 14:51

Bağlantılı Konular