"Ermeni meselesi üzerine çalışan öğrencilerin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgileri TTK mı YÖK mü talep etmiştir?"

Sezgin Tanrıkulu Türk Tarih Kurumu’nun Ermeni meselesini araştıran öğrencileri fişlediği iddialarına ilişkin soru önergesi sundu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu

İstanbul Milletvekili

Türk Tarih Kurumu’nun Ermeni meselesini araştıran öğrencileri fişlediği iddialara basına yansımıştır. TTK Başkanı Prof. Mehmet Metin Hülagü imzasıyla Yüksek Öğretim Kurumu aracılığıyla üniversitelere yazı göndererek Ermeni meselesi üzerine çalışa yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgilerini istediği iddia edilmektedir. İsmi açıklanmayan bir TTK yetkilisinin de 1915’te yaşananları Ermeni soykırımı olarak kabul eden öğrencilere TTK’nın burs vermeyebileceğini ifade ettiği basında yer bulmuştur.  TTK Başkanı Hülagü ise söz konusu bilgileri talep etmediklerini, YÖK’ün bilgileri dışında böyle bir talepte bulunduğunu ifade etmiştir. Agos Gazetesi ise YÖK’ün üniversiteler gönderdiği ve Hülagü imzası taşıyan belgeyi yayınlamıştır.  TTK’nın 27 Ekim tarihli ve 91157493-730.10-3119 numaralı belgede şu ifadelere yer verilmektedir: “Kurumumuz bünyesinde Ermeni Soykırım İddiaları konusunda yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere, şu anda Ermeni Meselesi alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili bilgilerin Kurumumuza gönderilmesini arz ederim.”

Bu bağlamda;

1- “Ermeni meselesi” üzerine çalışan öğrencilerin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgileri TTK mı YÖK mü talep etmiştir?
2- 1915’in yüzüncü yılına yaklaşılırken, bu alanda yapılan akademik çalışmaların resmî iddiaları kuvvetlendirmesi yönünde öğrencilere baskı yapılmakta mıdır?
3- Üniversiteler, söz konusu başlıkta çalışma yürüten kaç öğrencinin bilgilerini YÖK’le paylaşmıştır? Bu bilgiler hangi maksatla talep edilmiştir?
4- YÖK, daha önce de farklı sorunlar üzerine çalışma yapan öğrencilerin isimlerini, çalışma başlıklarını ve iletişim bilgilerini istemiş midir?
5- İletişim bilgileri alınan öğrencilerle herhangi bir temas kurulmuş mudur? Kurulmuşsa, kimler, hangi maksatla öğrencilerle görüşmüştür? Görüşülmediyse, iletişim bilgileri hangi maksatla temin edilmiş veya edilmek istenmiştir?
6- 1915’i Ermeni Soykırımı olarak kabul eden öğrencilere TTK’nın burs vermemesi söz konusu mudur? Fiilen böyle bir uygulamaya gidilmiş midir? Gidilmişse, kaç öğrencinin burs talebi bu sebeple reddedilmiştir?
7- Muhtelif açıklamalarınızda 1915’in tarihçilere havale edilmesi gerektiğini ifade ettiğiniz halde, tarihçilerin bu konuda özgürce çalışma yapabilmesi için gerekli olanaklar sağlanmakta mıdır?”

    Cumartesi, 14 Aralık 2013 14:48

Bağlantılı Konular