Bülent Tezcan ,soru önergesini işleme koymayarak iade eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e mektup gönderdi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması için verdiği soru önergesini işleme koymayarak iade eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e mektup gönderdi.

Meclis Başkanı Çiçek’e mektup gönderen Tezcan, mektubunda :

“Yürütme organının uygulamalarını savunmak veya buna eleştirilere tahammül edememek TBMM Başkanlığının görevi değildir. Takdir edersiniz ki siz hükümetin, ya da iktidar partisinin başkanı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanısınız. Milletvekilinin soracağı sorunun içeriğini, siyasi çerçevesini belirleyecek ya da izin verecek Makam değilsiniz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e yazdığı mektup şöyle :

“Sayın Cemil Çiçek,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Adalet Bakanının yanıtlaması istemiyle verdiğim, 07.11.2013 tarihli CHP Grup Başkanlığı 18816 sayılı soru önergesi;

“12 Eylül hukuksuzluğunu aratmayan AKP hükümeti, anti demokratik çalışmalarına bir yenisini daha eklemiştir.”

Paragrafıyla,

“4-Bu uygulama bir polis devleti uygulaması değil midir?”

Sorusunun İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle, iade edilmiştir.

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesine göre soru; kısa, gerekçesiz olmalı, kişisel görüş ileri sürülmemeli, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermemelidir.

Soru önergemizin incelenmesinde; yarım sayfadan ibaret olduğu dolayısıyla uzun olduğunun söylenemeyeceği; gerekçe bölümü bulunmadığı, sadece soruya girişi izah için bir açıklama bölümünün bulunduğu; kişisel görüş içermediği, ancak siyasi bir denetim yolu olması nedeniyle doğal olarak siyasal değerlendirme içerdiği; kişilik hakları veya özel yaşama ilişkin hiçbir bölümün bulunmadığı açıkça görülmektedir.

Milletvekili siyasi bir kişiliktir. Milletvekilliği görevinin siyasal bir görev olduğu açıktır.

Soru önergesi yürütmeyi denetim yollarından biri olup, siyasal bir denetim yoludur. Siyasal bir denetimde kullanılacak ifadelerde siyasal değerlendirmelerin bulunmasından daha doğal bir şey olamaz.

Ancak uygulamanızdan, bu siyasal denetim yolunun Başkanlık Makamınızın siyasal denetimine tabi tutulmuş olduğunu üzüntüyle görmüş bulunuyorum.

Yürütme organının uygulamalarını savunmak veya buna eleştirilere tahammül edememek TBMM Başkanlığının görevi değildir. Takdir edersiniz ki siz hükümetin, ya da iktidar partisinin başkanı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanısınız. Milletvekilinin soracağı sorunun içeriğini, siyasi çerçevesini belirleyecek ya da izin verecek Makam değilsiniz.

Saygılarımla.”

    Cumartesi, 07 Aralık 2013 14:42

Bağlantılı Konular