"İşçileri mezhep veya etnik kökenlerine göre alan veya atan kurumlar hakkında işlem yapılacak mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işten çıkarılan işçileri sordu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü “Kantinlerin kapandığı” gerekçesiyle 12 işçinin işine son vermiştir. Ancak kantinlerde çalışan 100 işçi içinde tümü Alevi olan 12 kişinin işten çıkarılması dikkat çekmiştir. Basına konuşan bir işçi, işten çıkarılmalarıyla ilgili tebligat için, rektöre gittiklerinde kendilerine Alevi oldukları için işten çıkarıldıklarının söylediğini iddia etmiştir. Öte yandan işten çıkarılan 12 işçinin yerine yeni işçi alımı yapıldığı da basına yansımıştır.

Bu bağlamda,

1- Rektörlüğün kantinlerde çalışan 100 işçi içinden 12 kişiyi işten çıkarmasının altında, söz konusu işçilerin Alevi kimliği mi yatmaktadır?
2- İşten çıkarılan 12 işçinin de Alevi olması tesadüf müdür?
3- 12 işçinin yerine işe yeni alınan işçilerin mezhepleri dikkate alınmış mıdır? İşe alımda veya işten çıkarmada bu tür kriterler gizli veya alenen uygulanmakta mıdır?
4- Kişileri mezhep, etnik köken, dini inanç vb. aidiyetlerine göre sınıflandıran işverenler hakkında ne tür yaptırımlara gidilebilmektedir?
5- İşçileri mezhep veya etnik kökenlerine göre alan veya atan kurumlar hakkında, herhangi bir işlem yapılacak mıdır?
6- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüyle konu hakkında herhangi bir görüşme yapılacak mıdır? Yapılacaksa bu görüşme kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? “

    Pazar, 01 Aralık 2013 15:02

Bağlantılı Konular