"Biyometrik kimlik bilgilerini kullanmanın yasal dayanağı nedir?"

Grup Başkanvekili Engin Altay’ın  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu konuyla ilgili soru önergesi şöyle:

“Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan biyometrik doğrulama sistemi, 01.09.2013 tarihinden itibaren özel sağlık tesislerinde olmak üzere ülke genelinde yürürlüğe girdi.  01.12.2013 tarihi itibariyle Özel sağlık tesislerinde biyometrik kimlik doğrulaması yapılmadan muayene provizyonu verilmeyeceği duyuruldu. 01.12.2013 tarihi itibariyle 2. Basamak özel sağlık tesislerinde biyometrik kimlik doğrulaması yapılmadan muayene provizyonu verilmeyeceği, üniversite hastanelerinde uygulama 01.09.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Sağlık sistemi üzerinden doğan bütçe açıklarını kamunun bir ticari faaliyet nitelemesi yaparak kar-zarar düşüncesi ile vatandaşlarımızın biyometrik bilgilerini kaydetmesi devlet-vatandaş arasındaki güven ilişkisinin geldiği nokta açısından düşündürücüdür.

Biyometrik kimlik bilgilerini kullanmanın yasal dayanağı nedir?
Kamunun çeşitli hastanelerinde farklı tanımlama sisteminin gerekçeleri nelerdir? Özel hastane, üniversite hastanesi ve kamu hastanelerin güven aralığı nezdinizde farklı mıdır?
Kamu ve özel sektöre ait hastanelerde yapılan suiistimale ilişkin bakanlığınızda bir veri mevut mudur? Parasal değeri yıl itibariyle nedir?
Yurttaşlarımızın tanımlama bilgisi olan nüfus cüzdanı, TC Kimlik Numarası ve diğer belgelerin kurumunuzca yeterli görülmemesinin gerekçesi nedir?
Uygulamada bütünlük neden yoktur? Farklı hastanelerin farklı tarihlerde biyometrik doğrulama sitemine geçmesinin gerekçesi nedir?
Son 3 yılda kurumunuzun sağlık sistemi için harcadığı ödeneğin hastane türleri arasında     ( kamu, üniversite ve özel hastaneler)  dağılımı nedir?

    Çarşamba, 27 Kasım 2013 12:10

Bağlantılı Konular